Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Đấng Cứu Chuộc Mạnh Sức

Ngày 25 – Đấng Cứu Chuộc Mạnh Sức

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 25:  ĐẤNG CỨU CHUỘC HỌ LÀ ĐẤNG MẠNH SỨC

Giê-rê-mi 50:33-46

33 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Dân Y-sơ-ra-ên bị ức hiếp, Dân Giu-đa cũng vậy. Tất cả những người đã bắt giữ chúng Đều nắm chặt lấy chúng, không chịu thả chúng đi. 34 Nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng thật quyền oai, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Ngài chắc chắn sẽ bênh vực chúng, Cho đất nước chúng thanh bình, Nhưng dân Ba-by-lôn lại gặp rối loạn.” 35 CHÚA phán: “Lưỡi gươm chống nghịch dân Canh-đê, Và những người sống ở Ba-by-lôn, Các quan chức và những kẻ khôn ngoan trong nước.36 Lưỡi gươm chống nghịch bói toán, Khiến chúng ra ngu dại. Lưỡi gươm chống nghịch các chiến sĩ, Làm cho chúng khiếp vía. 37 Lưỡi gươm chống nghịch các ngựa chiến và xe chiến mã, Và tất cả bọn lính thuê, Khiến chúng thành đàn bà. Lưỡi gươm chống nghịch các kho châu báu, Khiến chúng bị cướp phá. 38 Cơn hạn hán giáng xuống các mạch nước, Khiến chúng cạn khô. Vì đây là đất thờ hình tượng, Và dân chúng điên cuồng chạy theo các tượng ghê rợn. 39 Vì thế, mèo rừng và chó rừng sẽ ở đó, Cùng với đà điểu; Không hề có người đến đó ở nữa, Từ đời này qua đời kia, không ai đến đó định cư.” 40 CHÚA phán: “Như khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Và các thành phụ cận, Sẽ không có người ở đó, Cũng chẳng ai đến đó lập cư. 41 Này, một dân kéo đến từ phương bắc, Một dân tộc hùng mạnh, Và nhiều vua dấy lên từ các đầu cùng đất. 42 Chúng nắm chặt cung và lao, Chúng hung ác, không thương xót, Tiếng chúng hét tựa như biển cả gào thét, Chúng cưỡi ngựa, Chúng trang bị như chiến sĩ sẵn sàng xông trận đánh ngươi, Hỡi Ba-by-lôn, cô gái mỹ miều! 43 Vua Ba-by-lôn nghe tiếng đồn về bọn chúng, Tay vua rụng rời, Vua lo sợ, lòng vua quặn thắt Như người sản phụ chuyển dạ. 44 Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh Phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi, Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nước trong chốc lát; Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị. Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo? Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta? 45 Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ba-by-lôn, Và kế hoạch Ngài dự trù cho đất nước Canh-đê: Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi, Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng. 46 Đất rúng động khi nghe Ba-by-lôn thất thủ, Tiếng kêu la vang dội giữa các nước.”
binh minh
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 33,34: Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc mạnh sức. Mặc dù, kẻ bắt giữ dân sự của Ngài cầm giữ họ cách chắc chắn, từ chối để họ đi thì Đức Chúa Trời toàn năng đã giải phóng cho họ. Đức Chúa Trời nghe lời thỉnh cầu của dân sự Ngài. “Cứu chuộc” có nghĩa là khi một ai đó mắc nợ và trở thành nô lệ để trả nợ, khoản nợ đó được trả lại bởi người họ hàng thân thì lúc này người đó được tha. Đức Chúa Trời sử dụng từ này để bày tỏ về sự thân thiết với dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi qua Chúa Giê-su Christ.

Câu 39,40: Ba-by-lôn là một thành phố giàu có và quyền lực, nó sẽ trở thành một nơi hoàng tàn không thể trú ngụ và là nơi ở của thú vật hoang dã.

Câu 41-43: Một quốc gia mạnh đến từ phía Bắc sẽ được dùng làm công cụ để trừng phạt Ba-by-lôn. Khi vua của Ba-by-lôn là người từng cai trị cả thế giới này nghe tin về họ thì tay ông rụng rời. Khi Đức Chúa Trời quay trở lại thì ngay cả quyền lực mạnh đến đâu cũng sẽ trở nên bất lực giống như vậy.

Câu 44,46: Đức Chúa Trời quyết định phá tan Ba-by-lôn và Ngài đã thực hiện kế hoạch này mà không có sự sai sót nào. Ba-by-lôn là một nước mạnh, nhưng họ không thể chống cự để khỏi bị huỷ diệt. Không ai có thể chống lại được với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 35,36: Thảm hoạ đã từng xảy đến trên Giu-đa thì nay xảy đến cho Ba-by-lôn. Không ai có thể tránh khỏi lưỡi gươm. Không có bất cứ ngoại lệ nào – từ các quan chức đến những kẻ khôn ngoan, tiên tri giả và các chiến binh cũng như dân thường. Điều này xảy đến là vì họ thờ các thần hư không và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, con sẽ nhờ cậy Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là Đấng Cứu Chuộc mạnh sức.

Bình Luận:

You may also like