Home Văn Phẩm Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

Bài Thơ: ÂN ĐIỂN CHÚA

by Thanh Hữu
30 đọc

Hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1)

Thấy núi lớn, ta nghĩ mình nhỏ bé,
Nhìn đường dài, ta nhụt chí không đi.
Thấy sông sâu, ta e ngại hiểm nguy,
Nhìn biển lớn, ta sợ lo bão tố.

Nhờ ân điển, ta vượt trên thách đố,
Trên muôn ngàn khốn khó ở trần gian.
Ân điển là một quà tặng Chúa ban,
Giúp đắc thắng trên muôn ngàn thách thức.

Gương Ca-lép, nhìn núi cao trở lực,
Người ghềng giàng cao lớn vẫn không nao. 
Với quyết tâm cậy ân điển lớn lao, 
Ông chinh phục trong quyền năng đắc thắng.

Gương Ê-li, trên đường dài bao dặm,
Ân điển trời, chạy hơn cả ngựa xe. 
Vượt mây mưa đổ xuống giữa nắng hè,
Để thấy rõ Chúa quyền năng vĩ đại.

Gương Giô-suê, sông Giô-đanh cuộn chảy,
Hai triệu người tin Lời Chúa bước qua.
Sông cạn khô, một xa lộ mở ra, 
Đoàn dân Chúa ca vang về đất hứa.

Các môn đệ, giữa bão gầm giăng bủa,
Chúa đến cùng tuyên bố phải lặng đi!
Bão ngừng ngay. họ vượt thoát hiểm nguy,
Đồng khen ngợi về quyền uy Cứu Chúa.

Ta sở hữu một đặc ân muôn thủa,
Thật nhiệm mầu là ân điển Ngài ban.
Để vươn lên, để đắc thắng Sa-tan, 
Để hoàn tất mục đích Ngài sắm định.

Bởi ân điển, qua Thánh Linh hành động,
Ta sẽ làm những việc thật lớn lao. 
Để uy danh Chúa Cứu Thế tôn cao
Để mở rộng vương quốc trời vinh hiển.

THANH HỮU
Tháng 07 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanhcom

Bình Luận:

You may also like