Home Tôi Viết Bài Thơ: Kết Nối “Ứng Dụng” Tâm Linh

Bài Thơ: Kết Nối “Ứng Dụng” Tâm Linh

by Thanh Hữu
30 đọc

Nhưng ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. (1 Cô-rinh-tô 6:17 BHD)

Ta đang sống, trong thời đại tin học,
Thời kỳ nhiều kỹ thuật mạng văn minh.
Mạng trên không, nối kết các vệ tinh,
Mạng dưới đất, giao liên nhiều “ứng dụng”.

Bao tiện ích, mỗi ngày thêm mở rộng,
Bao chương trình, tiếp nối mạng tiện nghi. 
Bao văn minh, kiến thức chẳng thiếu gì,
Giúp ta thấy không thời gian giới hạn.

Ta kết nối, với “email” bầu bạn,
Với nhiều người, qua “facebook”, “twitter”.
Gọi viễn liên, qua “Whatsapp”, “Viber”,
Ta tìm kiếm, qua “Google research”…

Văn minh người, chỉ giúp ta thấy được,
Sự vận hành thay đổi ở trần gian,
Những thành công, thất bại, những suy tàn,
Rồi vô vọng biến tan vào cát bụi.

Văn minh Chúa, đem ta vào kết nối,
Từ cõi trần đến với cõi siêu nhiên.
Từ trần gian, đến vinh hiển thượng thiên,
Từ giới hạn đến muôn đời vĩnh phúc.

Chúa ban tặng, cho ta bao “ứng dụng”:
Với “Lời Ngài”, hơn tìm kiếm Google. 
Với “Danh Ngài”, thật huyền nhiệm biết bao,
Đầy quyền phép, đuổi tà linh, chữa bịnh.

Với “Cầu Nguyện”, đem ta vào hưng thịnh, 
Trong đời nầy, nối tiếp cõi lai sinh.
Với “Ngợi Khen”, ta đắc thắng linh trình,
Sống mãn nguyện, trong an vui hy vọng.

Chúa ban tặng cho ta nhiều “ứng dụng”,
Sao ngại ngùng, chưa “đăng ký” đi anh?
Đặt đức tin vào Cứu Chúa. “Ghi danh”,
Để hưởng trọn, nguồn phước ân vĩnh cữu.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like