Home Tôi Viết Bài Thơ: CƠ NGHIỆP

Bài Thơ: CƠ NGHIỆP

by Thanh Hữu
30 đọc

Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em. (1 Phi-e-rơ 1:4)

Cuộc đời ta lắm lo âu,
Mãi lo tích trữ góp thâu của tiền.
Bao nhiêu năng lực ưu tiên,
Chú vào cơ nghiệp dành riêng cho mình.

Để rồi năm tháng qua nhanh,
Cơ nghiệp trên đất trở thành hư vô.
Bao nhiêu công sức đổ vào,
Đến ngày nhắm mắt công lao dã tràng!

Sao không nghĩ đến thiên đàng,
Đầu tư vào chốn vinh quang vĩnh hằng. 
Tin vào Cứu Chúa quyền năng,
Bỏ đi tham vọng, ăn năn lỗi lầm.

Mở lòng tiếp nhận Phúc Âm,
Sống theo mục đích trọng tâm nước trời.
Bước theo lời dạy Ngôi lời,
Nhận cơ nghiệp sống tuyệt vời Chúa cho.

Cơ nghiệp huyền nhiệm khôn dò,
Cơ nghiệp vinh hiển chẳng so gì bằng.
Cơ nghiệp giá trị vĩnh hằng,
Cơ nghiệp thánh khiết quyền năng trường tồn.

Đừng nên đánh đổi linh hồn,
Đừng đổi cơ nghiệp hằng còn Chúa ban.
Bằng những ham thích trần gian, 
Bằng những giá trị chóng tan trong đời.

Quyết tin cậy Chúa em ơi,
Nắm chặt lời hứa muôn đời còn đây.
Dù cho thế giới đổi thay,
Cơ nghiệp dành sẵn chẳng lay chuyển gì.

Chăm nhìn muc đích bước đi, 
Chờ ngày gặp Chúa quang huy rạng ngời.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like