Home Tôi Viết Bài Thơ: CHẠY

Bài Thơ: CHẠY

by Thanh Hữu
30 đọc

“Tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí.” (1 Cô-rinh-tô 9:25-26)

Bao năm ta đã vào đời,
Bấy năm “chạy” cuộc đua trời định cho.
Tháng ngày cứ mãi âu lo,
“Chạy cơm”, “chạy việc” chạy cho cửa nhà?

”Chạy trường”, “chạy sở”, “chạy quà”,
“Chạy tiền”, “chạy tội”, chạy xa, “chạy làng”
“Chạy thầy”, “chạy thuốc chạy thang”, 
Chạy không mục đích, “chạy tang” xuống mồ.

Cuộc đua Chúa đã dành cho,
Sao ta “chạy lạc” quanh co bao ngày ?
Đến khi nhắm mắt xuôi tay,
Ta đành bỏ cuộc tiếc thay tuổi đời !

Lời Chúa khuyên dạy ai ơi, ̣
Hãy nắm mục đích nước trời sẵn ban.
Trường đua thế giới, trần gian,
Đích đến là chốn thiên đàng vĩnh sinh.

Nắm chặt ân sủng đức tin,
Tập tành kỷ luật tâm linh vâng lời. 
Kiêng khem dục vọng của đời,
Thỏa lòng sống đủ ơn trời dành cho.

Vững lòng không mãi sợ lo, 
Dù trên những lối quanh co gập ghềnh.
Lắng nghe tiếng nói Thánh Linh
Chạy theo mục đích thiên trình bày ra.

Mão triều vinh hiển Chúa Cha, 
Sẵn sàng trao tặng cho ta đời đời.
Vui lên Cơ-đốc nhân ơi,
Nhìn mây gặp Chúa, Con Trời vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like