Home Tôi Viết Bài Thơ: Điều Thấy Được và Điều Không Thấy Được

Bài Thơ: Điều Thấy Được và Điều Không Thấy Được

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. (II Cô-rinh-tô 4:18)

Mắt ta chỉ thấy hữu hình,
Chỉ thấy vật thể quanh mình gần xa.
Thấy trong ánh sáng trời hoa,
Thấy được màu sắc quanh ta rạng ngời.

Ngày nay máy móc giúp người,
Thấy được thiên thể vùng trời tít xa.
Thấy bao biến cố xảy ra,
Thấy nhiều xao động quanh ta hằng ngày.

Thấy bao danh lợi đổi thay,
Thấy lắm quyền thế gió bay sớm chiều.
Tài sản tích trữ bao nhiêu,
Sau cơn giông bão như diều đứt dây.

Đừng nên chú trọng đời nầy,
Chúa khuyên ta hãy chuyển xoay tầm nhìn.
Nhìn vào lãnh vực tâm linh,
Để thấy giá trị hiển vinh muôn đời.

Điều thấy được, chỉ tạm thời
Điều không thấy được muôn đời còn nguyên. 
Chúa là núi lớn vững yên, 
Mặt trời công nghĩa vô biên sáng ngời.

Đức tin biết chắc Ngôi lời,
Thấy được bằng chứng Chúa Trời hứa ban.
Giê-xu đã đến trần gian
Mở mắt ta thấy thiên đàng vĩnh sinh.

Thấy được giá tṛi siêu hình,
Thấy nguồn phước hạnh hồn linh vĩnh hằng.
Vượt trên hào nhoáng thấp hèn,
Thấy được uy lực quyền năng muôn đời.

Thấy là chiếm hữu người ơi 
Thấy và tin nhận Ngôi Lời Chúa ban.
Hân hoan nhận lãnh thiên đàng,
Bên ngôi vinh hiển, giàu sang vĩnh hằng.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like