Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 10: Tin Lành Đồn Xa

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 10: Tin Lành Đồn Xa

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 4:23-25

23Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật-bịnh trong dân. 24Vậy, danh-tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau-ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên-cuồng, bại-xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. 25Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên-hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.

Lời ngỏ: Dân gian Việt Nam chúng ta thường nói: “Tiếng lành đồn xa” hay “Tin lành đồn xa”, tức là những điều tốt lành hay những tin tức tốt lành sẽ được nhanh chóng tiếp nhận và  được truyền miệng với nhau nên sẽ có nhiều người biết đến. Ngày nay thông tin truyền thông đại chúng phát triển mạnh mẽ nên những tiếng lành, tin lành không chỉ được đồn đại qua truyền miệng, nhưng được chứng thực trực tuyến cho cả thế giới đều được nghe, được thấy, được chứng kiến như tại nơi đang diễn ra vậy.

Trong thời xa xưa, từ những ngày đầu sau khi thế giới và địa cầu này được tạo dựng, Tin Lành chân thật và quyền năng của Đấng Tạo Hóa đã được dự ngôn, và mỗi thời mỗi kỳ được bày tỏ cách chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Cho đến đúng thời điểm thì Tin lành ấy xuất hiện và bày tỏ về năng quyền, cũng như mục tiêu đã được hoạch định. Trong Tin Lành ấy, Đức Chúa Giê-xu là danh xưng với sứ mạng Đấng Cứu Thế, cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời đã Giáng sinh trên đất và trải nghiệm hơn 30 năm trong thân phận con người để cảm thông và thấu hiểu mọi khổ đau của con người. Và đúng thời điểm Ngài công khai chức vụ giảng Tin lành quyền năng được bày tỏ là “Tin lành của Nước Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Giê-xu là tự thể của Tin lành của Nước Đức Chúa Trời, vì từ Ngài mà ra những điều tốt lành nhất cho con người chúng ta. Ngài đã đến để bày tỏ Nước Đức Chúa Trời đời đời và vinh hiển đã được mở ra ngay trên đất này thông qua cửa ngõ duy nhất là chính thân và huyết của Chúa Giê-xu, bởi Ngài sẽ chịu đóng đinh để chịu mọi rủa sả, nhưng thông qua Ngài con người chúng ta nhân cớ đức tin mà được bước vào Cửa Nước Đức Chúa Trời, được thay đổi thân phận, địa vị và đủ tư cách để bước vào trong Nước ấy. Chính Ngài cũng đã trở thành Con đường duy nhất nối kết giữa tâm linh của con người với tấm lòng Đức Chúa Trời, là Con đường phước hạnh dẫn người thật sự có lòng tin đến ngôi thi ân là nơi chí thánh mà Đức Chúa Trời ngự.
Để xác chứng cho sứ điệp Tin lành của Nước Đức Chúa Trời là Phúc âm, là Tiếng nói tốt lành chân thật thì những quyền năng của Tin lành cập theo như là việc Ngài trực tiếp chữa lành mọi tật bệnh trong thân thể của người nhận biết mình là tội nhân. Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành những bệnh tật liên quan đến bên ngoài thân thể từ cảm sốt, đau đầu chóng mặt đến bệnh đui mù, câm điếc bại xuội từ thuở bẩm sinh; hơn nữa Ngài có quyền năng chữa lành những tâm bệnh xuất hiện bên trong tâm hồn của con người gây điên cuồng, những vết thương hận thù, những bệnh trầm uất; và nhất là chính Ngài là Đấng quyền năng chữa lành những căn bệnh liên quan đến tâm linh trực tiếp như bị tà ma ám, quỷ nhập. Điều quan trọng trong việc chữa lành của Ngài đó là chữa mọi bệnh tật không chỉ tạm thời mà chữa những nguyên nhân, những cội rễ sâu xa sản sinh ra nó. Đó là tội lỗi từ tổ phụ và tội lỗi từ chính cá nhân người ấy đã phạm.
Dù rằng, Đức Chúa Giê-xu đã bắt đầu thi hành và công khai chức vụ của Ngài tại một thành tên là Ca-bê-na-um- đây là thành phố biển giáp ranh giữa dân ngoại bang và dân Do Thái. Lúc đương thời thành phố này bị xem là tối tăm đầy những tệ nạn và các cư dân khác gần như xa lánh những người đang sống tại đây. Nhưng quyền năng của sứ điệp mà Chúa Giê-xu rao giảng về Tin lành của Nước Đức Chúa Trời đã được  bày tỏ cách mạnh mẽ và hiệu năng với những phép lạ và sự chữa lành cặp theo khiến cho Tin lành đồn xa. Người người từ dân thường đến các quan chức cao cấp từ các thành nổi tiếng, từ các xứ sở phồn vinh xa xôi xung quanh đã đổ về nườm nượp để nghe Ngài giảng và được chữa lành. Nhiều người cũng đã mời Chúa Giê-xu đi xa hơn các thành các làng chung quanh của xứ bằng đường bộ hay đường thủy để rao giảng về sứ điệp Phúc âm năng quyền lẫn thi hành những công việc quyền năng trong sự chữa bệnh từ thân thể, tâm hồn, đến tâm linh.
Có hàng trăm người đã ăn năn để trở  nên môn đồ của Ngài, có hằng vài nghìn người đã vây quanh Ngài và bám gót đi theo Ngài hằng ngày để nghe Ngài giảng, thấy phép lạ Ngài làm và chứng kiến rất nhiều người thân của mình, bạn hữu mình được Ngài chữa lành, được Ngài giải phóng khỏi quyền lực tối tăm của ma quỷ. Thật sự Tin lành chân thật đã được đồn xa và càng khiến nhiều người muốn đến để chứng kiến và kinh nghiệm quyền năng ấy trong chính bản thân mình.

Bài học áp dụng: Tin lành của Nước Đức Chúa Trời không phải của Mỹ, của Anh, Pháp hay của Hàn Quốc; cũng không phải của người Do thái. Tin lành chân thật đó được bày tỏ là của Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo thế giới, là Đấng sáng tạo thân thể và linh hồn chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta. Ngài đã tự nguyện Giáng sinh làm người với danh xưng là Giê-xu với nghĩa là Đấng Cứu Thế. Ngài đã chủ trương mở rộng nước Đức Chúa Trời trên đất bằng tình yêu thương và hy sinh chính mình Ngài để cứu rỗi nhân loại khỏi quyền lực của tội lỗi, và giải cứu con người khỏi bệnh tật trong thân thể, tâm hồn và tâm linh. Nước của Đức Chúa Trời có tính cách hoàn vũ và đời đời trên phương diện thuộc linh và tình yêu thương nên luôn đem lại sự bình an, hòa bình và vui mừng.
    Ngày nay, Tin lành quyền năng ấy tiếp tục được lan truyền đến chúng ta ở xứ thật xa xôi; ai hôm nay nghe được Tin Lành này thì xin mời bạn mở lòng ra để tiếp nhận sứ điệp đầy năng quyền và đượm tình yêu thương. Những con người ngày xưa cũng như những con người ngày nay được gọi là Cơ Đốc nhân như chúng tôi đã mở lòng đón nhận với đức tin, tôi cũng hy vọng bạn mở lòng ra  và tiếp nhận Tìn Lành của Nước Đức Chúa Trời bởi đức tin thì bạn sẽ kinh nghiệm ngay trong đời sống của mình. Rồi từ đó bạn sẽ có năng lực thuộc linh để mạnh dạn giới thiệu cho người thân, bạn hữu mình, rồi tiếp tục rao truyền cho gia đình, người thân tại Việt Nam quê hương thân yêu.

Cầu nguyện: 
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con!
Cảm tạ Ngài đã đến và tìm kiếm từng người trong vòng chúng con không phân biệt màu da, sắc tộc; cũng như Ngài không hề phân biệt nam phụ lão ấu trong mọi thời đại. Nguyện xin Chúa cho từng người chúng con gặp và kinh nghiệm được biến đổi cách cá nhân với Ngài. Và từ đó chính chúng con là người nhân đức tin mà được biến đổi sẽ tiếp tục làm chứng tốt cho Chúa để mở rộng Nước Chúa ngay trên đất trong vòng người thân bạn hữu chúng con.
Chúa đã đến, gặp và biến đổi những người trong thời Ngài đã hiện diện bằng xương bằng thịt trên đất năm xưa, thì nay qua Thánh Linh của Ngài xin tiếp cứu rỗi, chữa lành và biến đổi chúng con, những con người khao khát Chúa trong vòng người Việt khắp nơi trên thế giới hôm nay. Nguyện Maranatha! Xin Chúa Giê-xu lại đến với chúng con. Amen.

Ảnh: Faithful

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like