Home Tôi Viết Bài Thơ: Trụ Mây và Trụ Lửa

Bài Thơ: Trụ Mây và Trụ Lửa

by Thanh Hữu
30 đọc

“Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm”. ̣(Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21)

Dân sự Chúa đi qua vùng sa mạc,
Không lối mòn, giữa vùng đất hoang vu.
Ngày nắng thiêu, đêm lạnh cóng sa mù,
Chúa gởi đến một trụ mây trụ lửa.

Một trụ mây, có năng lực ẩn chứa ,
Để chỉ đường, “máy định vị” tinh khôn. 
Để dẫn đưa, tiến bước sa mạc buồn,
Không sai lệch, không bao giờ lạc lối.

Một trụ lửa, sáng soi trong đêm tối,
“Máy điều hòa” vĩ đại ở trên không. 
Vừa tỏa soi, vừa sưởi ấm muôn lòng,
Đem yên ủi, bình an con dân Chúa.

Đường trần gian, bao khó khăn giăng bủa,
Bao gặp ghềnh, nhiều sông núi cản ngăn,
Nhìn tương lai như bóng tối màn đen.
Tim lạnh cóng thấy chồn chân sa mạc.

Em lo sợ những bước chân sai lạc,
Những ngày buồn đầy gian khổ phủ vây.
Em rất cần một hướng dẫn “trụ mây”,
Một “trụ lửa” sáng soi đường tiến bước.

Ôi hỡi Chúa, lòng em luôn ao ước,
Có trụ mây, trụ lửa ở gần bên. 
Dẫn em đi qua sóng gió gập gềnh,
Và sưởi ấm tâm hồn em băng giá.

Chúa thực hiện việc quyền năng kỳ lạ, 
Ban Linh Ngài đến ở với em luôn. 
Để ở trong, để hướng dẫn thân hồn,
Để an ủi, để cầu thay khích lệ.

Linh Thánh Chúa, như trụ mây trụ lửa,
Luôn cận kề, luôn gần gủi bên em .
Giữa ngày vui hay buồn khổ màn đêm,
Ban sức mới, ban quyền năng đắc thắng.

Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài trọn vẹn,
Đã chu toàn, hướng dẫn, bảo vệ em .
Mỗi ngày qua, hạnh phước đã tăng thêm,
Em mãn nguyện trong Linh Ân Cứu Chúa.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like