Home Văn Phẩm Nhà Dưới Đất và Nhà Trên Trời

Nhà Dưới Đất và Nhà Trên Trời

by Thanh Hữu
30 đọc

“Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người.” ( II Cô-rinh-tô 5: 1)

Ta thường lo lắng cửa nhà,
Là nơi tạm trú trải qua cuộc trần. 
Là nơi an nghỉ dừng chân,
Mỗi khi mệt mỏi hồn thân rã rời.

Nhà trần gian chỉ tạm thời, 
Dễ bị hỏa hoạn, dễ trôi sóng thần.
Dễ bị mối mọt hủy phân,
Dễ bị bom đạn phá tan không còn.

Khi ta khuất núi hoàng hôn,
Cửa nhà trên đất đâu còn nghĩa chi.
Bỏ lại trần thế ra đi,
Không đem theo được những gì trần gian.

Chúa khuyên nghĩ đến thiên đàng,
Nghĩ đến nhà cửa không gian nước trời. 
Hãy tin con Đức Chúa Trời,
Đầu tư cứu rỗi đời đời vĩnh sinh.

Đi ra cứu vớt nhân sinh,
Mở mang nước Chúa quang vinh muôn đời.
Khiêm nhu phục vụ cứu người,
Giúp tội nhân khỏi vào nơi ngục hình.

Mai sau chấm dứt hành trình,
Lìa nơi tạm trú hồn linh về “Nguồn”.
Là nơi hạnh phước tràn tuôn,
Nơi vinh hiển thánh nhà khuôn ngọc vàng.

Nhà Chúa dành sẵn thiên đàng,
Cho ta vui hưởng bình an trị vì. 
Đất trời đổi mới chuyển di,
Trong vinh quang Chúa quyền uy đời đời.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like