Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 27: Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Và Sáng Suốt Cho Con

Ngày 27: Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan Và Sáng Suốt Cho Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/xVUQIJVTWys

Phần lớn sự an toàn và hạnh phúc của con cái chúng ta tùy thuộc vào những quyết định mà chỉ một mình chúng mới thực hiện được. Hậu quả của những quyết định đó dường như có thể khiến bậc cha mẹ khiếp sợ. Chẳng ai dám đảm bảo là con mình luôn luôn quyết định đúng, trừ khi chúng có ân tứ khôn ngoan, mạc khải, và sáng suốt kèm theo đôi tai biết nghe tiếng của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5).

Trong cuộc đời của bạn, có lần nào bạn cảm nhận được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời điều khiển mình và đã có những quyết định đúng, ngược với điều mình suy nghĩ không? Sự an toàn và những quyết định đúng được đảm bảo nhờ sự khôn ngoan và sáng suốt từ nơi Chúa.

Chúng ta muốn cuộc đời con mình cũng ngập tràn sự khôn ngoan và sáng suốt đó, bởi lẽ càng lớn lên, chúng càng phải thực hiện những quyết định quan trọng hơn mà không nhờ đến chúng ta. Không ai có thể hãnh diện hơn người cha khi con mình có quyết định khôn ngoan. Nhưng khi con hành động thiếu khôn ngoan, thì chẳng ai buồn phiền sâu xa hơn là người mẹ. Vậy chúng ta hãy kêu cầu Đức Chúa Trời và tránh khỏi buồn phiền có thể xảy ra ngay từ bây giờ.

 Kinh Thánh nền tảng: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng.” (Châm ngôn 9:10)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
“Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ân tứ khôn ngoan, sáng suốt và mặc khải cho [tên các con]. Xin giúp các con hết lòng tin cậy Ngài, không nương dựa vào hiểu biết riêng, mà nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình để các con có thể nghe rõ sự chỉ dẫn của Ngài phải đi đường nào.

Xin giúp các con phân biệt thiện ác và nhạy bén đối với tiếng phán của Thánh Linh dạy bảo “Nầy là đường đây, hãy noi theo” (Ê-sai 30:21). Con biết rằng phần lớn hạnh phúc của các con trong cuộc đời tùy thuộc vào sự khôn ngoan và sáng suốt mà Lời Ngài bảo rằng sẽ mang lại trường thọ, giàu sang, danh tiếng, an toàn, vui mừng, thỏa lòng và hạnh phúc. Con mong ước các con có được tất cả những điều đó, nhưng chúng phải là phước hạnh từ Chúa ban cho.

Lời Chúa phán rằng:”Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng.”. Con cầu xin sự nhận biết và kính sợ Ngài sẽ là nền tảng của sự khôn ngoan và sáng suốt trong lòng các con. Cầu xin cho các con tìm kiếm Ngài trong mọi quyết định của mình để các con không lựa chọn lầm lẫn. Khi các con tìm kiếm sự khôn ngoan và sáng suốt từ Ngài, xin hãy tuôn đổ dồi dào trên các con đến nỗi mọi nẻo đường của các con đều là bình an và sự sống. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

[Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like