Home Dưỡng Linh Mỗi Mùa Trong Đời Sống Đều Có Một Mục Đích

Mỗi Mùa Trong Đời Sống Đều Có Một Mục Đích

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/KqN8TngDx3o

“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.” (Truyền đạo 3:11a)

Cuộc sống đầy những thăng trầm. Chúng ta có khi lên núi, có lúc xuống trũng. Chúng ta trải qua thành công cũng như thất bại. Chúng ta có lúc thắng, có lúc thua.

Thời tiết thì có bốn mùa. Nhưng trong cuộc sống của bạn thì có cả tá mùa khác nhau. Và mỗi mùa trong cuộc sống bao gồm cả thời điểm tốt và xấu.

Truyền đạo 3:1-8 miêu tả cho chúng ta thấy các kinh nghiệm sống khác nhau: “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.”

Cuộc sống là sự tổng hợp của các mùa tương phản nhau. Toàn là nắng chiếu và không có mưa thì sẽ là sa mạc. Nếu bạn làm theo ý Chúa, nếu bạn cố gắng sống cuộc đời mình theo đường lối Ngài muốn bạn sống, thì bạn sẽ thấy những kinh nghiệm nầy có thể đem đến mục đích và giá trị trong đời sống của bạn.

Bạn có thể nghĩ là thời điểm duy nhất mà bạn sống trong ý Chúa là lúc mình đang ở nhà thờ hay lúc đang tĩnh nguyện. Bạn có thể sống trong ý Chúa lúc bạn đang dọn dẹp chỗ đựng quần áo. Bạn có thể sống trong ý Chúa lúc bạn đang cắt cỏ sân nhà. Bạn có thể sống trong ý Chúa lúc bạn dời tới một chỗ ở mới hay là ở ngay tại nơi mình đang sống. Có một thời kỳ và một mùa cho tất cả mọi thứ.

Ray Stevens hát bài “Mọi Điều Là Tốt Đẹp” có lời như sau “Mọi điều là tốt đẹp trong cách riêng của nó”. Điểm này không hẳn là đúng.  Không phải mọi sự đều tốt đẹp. Ung thư không tốt đẹp chút nào. Bạo hành trẻ con không tốt đẹp. Chiến tranh không tốt đẹp.

Kinh Thánh dạy cách khác hơn trong Truyền-đạo 3:11 “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.” Điều đó khác hẳn với “Mọi điều là tốt đẹp trong cách riêng của nó.” Bởi vì Kinh Thánh dạy rằng Chúa có thể dùng ngay cả những điều xấu, trong đúng thời điểm, sẽ chuyển đổi lại và sử dụng nó cho điều tốt lành theo cách mà Ngài định.

Bạn có thể đang trải qua một mùa không có gì là tốt đẹp cả ngay lúc này. Tình trạng tài chánh của bạn quá tệ.  Sức khỏe bạn quá tệ. Hôn nhân hay là tình bạn quá tệ. Tương lai cũng quá tệ.  

Nhưng Chúa có thể biến đổi nó thành tốt đẹp nếu như bạn tin tưởng Ngài trong mọi vấn đề.

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like