Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 5: Cầu Nguyện Cho Con Biết Tôn Kính Và Thuận Phục Cha Mẹ

Ngày 5: Cầu Nguyện Cho Con Biết Tôn Kính Và Thuận Phục Cha Mẹ

by Sưu Tầm
30 đọc

Bắt buộc ai đó phải tôn trọng mình thì thật phi lý. Nếu mình thật đáng tôn trọng thì chẳng cần bảo người ta cũng tôn trọng. Nhưng với con cái thì khác. Phải dạy chúng biết tôn kính cha mẹ. Kinh Thánh dạy “Hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm”.

Nếu con chúng ta bất tuân mạng lệnh này của Chúa, thì không những chúng bị cất hết mọi điều tốt đẹp Đức Chúa Trời dành cho, mà cuộc đời chúng cũng có thể bị rút ngắn nữa.

Chúng ta cũng cần nhận biết và chống cự bất kỳ sự phản loạn nào đe dọa len lỏi vào tâm trí các con và khiến chúng làm trái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Khi con không tôn kính cha mẹ, thì dấu hiệu đầu tiên là lòng trẻ có những thần tượng, đó là sự kiêu căng và ích kỷ. Vì vậy những đứa trẻ không được dạy vâng phục cha mẹ thì dễ dàng phản loạn. Nhận diện và phá hủy các thần tượng kiêu căng và ích kỷ bằng lời cầu nguyện là chìa khóa để dẹp tan sự phản loạn của trẻ.

Ngược lại với phản loạn là vâng phục, bước đi trong ý muốn Đức Chúa Trời. Vâng phục tạo sự an tâm và tin tưởng lớn vì biết mình đang ở đúng chỗ mình phải ở và làm đúng việc mình phải làm. Chúng ta muốn con mình bước đi trong sự vâng phục để chúng có được sự tin tưởng, an toàn, trường thọ và bình an. Một trong những bước đầu của sự vâng phục nơi trẻ là vâng lời và tôn kính cha mẹ. Đây là điều phải dạy cho trẻ, nhưng việc dạy dỗ sẽ dễ dàng hơn khi có lời cầu nguyện mở lối.

Kinh Thánh nền tảng: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-se 3:20)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
“Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban cho [tên các con] tấm lòng khao khát vâng phục Ngài. Xin đặt trong các con niềm khao khát dành thời gian ở riêng với Ngài, trong Lời Ngài và trong sự cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa. Xin rọi ánh sáng của Chúa vào bất kỳ sự phản loạn nào kín giấu hoặc vô hình đang đâm rễ trong lòng các con, để có thể nhận ra được và bị tiêu hủy.

Chúa ơi, con cầu xin cho [tên các con] sẽ không nhượng bộ sự kiêu căng, ích kỷ, và phản loạn, mà sẽ tránh được các tật xấu ấy. Bởi uy quyền của Chúa đã ban cho trong danh Chúa Giê-Su, con chống lại những mưu mẹo của ma quỷ gieo ra trong đời sống của các con của con, và con phản kháng sự thờ thần tượng, phản loạn, ngang bướng và bất kính; những điều đó phải ra khỏi và không có chỗ trong cuộc đời của [tên các con].

Con cầu xin Chúa hướng lòng các con về cha mẹ mình và giúp chúng tôn kính và vâng phục cha mẹ để cuộc đời chúng được trường thọ và tốt đẹp.

Xin hướng lòng các con về Ngài để mọi điều chúng làm đều đẹp ý Chúa. Xin cho các con nhận diện sự kiêu căng và phản loạn trong chính đời sống mình và sẵn sàng xưng ra, ăn năn với Chúa. Xin giúp các con biết vẻ đẹp của tinh thần dịu dàng và khiêm nhu, vâng lời và thuận phục Chúa trong mọi sự. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: Hội Các Bà Mẹ Cơ Đốc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like