Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 15: Công tác của Đức Thánh Linh

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 15: Công tác của Đức Thánh Linh

by Sưu Tầm
30 đọc

Trong những năm gần đây, chủ đề gây tranh cãi nhất trong vòng Cơ đốc nhân là thân vị và công tác của Đức Thánh Linh. Tân Ước nhắc đến mười bảy ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta dễ thường chỉ nhấn mạnh một hoặc hai ân tứ trong đó và trở nên tội lỗi như cái Tiến sĩ Tozer gọi là ‘thói phô thương không biết xấu hổ, khuynh hướng phụ thuộc vào kinh nghiệm thay vì Đấng Christ, và thường thiếu đi khả năng phân biệt việc làm của xác thịt với sự dẫn dắn của Đức Thánh Linh.’

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời

  • Ê-sai 6:5 miêu tả ‘Vua, Đức Giê-hô-va vạn quân,.
  • Giăng 12:41 cho chúng ta biết vị Vua mà Ê-sai nói đến là Chúa Giê-su
  • Trong Công vụ 28:25-27, Phao-lô trích lời Chúa trong Ê-sai 6, nói rằng Đức Thánh Linh đang phán.

Vậy nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời.

Mục vụ của Ngài

  • ban đời sống mới cho tội nhân (Giăng 3:5-8)
  • cáo trách tội lỗi (Giăng 16:8)
  • đưa tội nhân đến với Chúa Giê-su (Giăng 6:44).

Bông trái của Ngài

  • Ngài sanh bông trái trong cuộc đời tín hữu (Ga-la-ti 5:22-23). Có những phẩm chất đặc biệt là kết quả của cuộc đời thuận phục trong sự vâng lời trìu mến với chỉ dẫn của Đức Thánh Linh được chép trong Kinh Thánh.

Ân tứ của Ngài

Phao-lô nhắc đến mười bảy ân tứ (1 Cô-rinh-tô 12:4-11, 27-31; Rô-ma 12:3-8; Ê-phê-sô 4:7-11).

Không phải tất cả Cơ đốc nhân đều có tất cả ân tứ Thánh Linh. Chúa ban ân tứ cho người Ngài muốn. Nhưng Chúa vẫn muốn thấy bông trái Thánh Linh trong tất cả dân sự Ngài.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like