Home Hôn nhân gia đình Ngày 10: Cầu Nguyện Cho Những Sự Lựa Chọn Của Chồng

Ngày 10: Cầu Nguyện Cho Những Sự Lựa Chọn Của Chồng

by Sưu Tầm
30 đọc

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện

Châm ngôn 21:2 có chép:

Ai cũng cho mình đúng theo mắt mình;
Nhưng chỉ có Chúa là Đấng duy nhất cho con người biết sự phân biệt đúng sai đích thực nhất.

Chúa sẽ ban cho chồng bạn sự khôn ngoan nếu chúng ta cầu xin.

Vì trái ngược với sự khôn ngoan là sự ngu dại. Kẻ ngu dại sẽ chỉ nhờ cậy vào phán đoán riêng của mình mà khinh bỉ sự mưu luận, khuyên bảo của Chúa cũng như của người khác.

Người thiếu sự khôn ngoan luôn thích nói nhiều và không muốn lắng nghe, là người không lường được hậu quả của việc mình làm. Và cuối cùng đã có những lựa chọn sai lệch.

Đừng cố “khuyên dạy” chồng khôn ngoan hơn, điều đó chúng ta không thể làm được mà chỉ có Chúa mới có thể thay đổi anh. Nhiệm vụ của chúng ta là chấp nhận, yêu thương và cầu thay cho anh.

Kinh thánh chép: sự kính sợ Chúa là sự khởi đầu của mọi sự khôn ngoan. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho sự kính sợ Chúa trên đời sống của chồng bạn.

Vì cuộc sống của người vợ bị ảnh hưởng rất lớn bởi quyết định của người chồng. Chúng ta sẽ là người khôn ngoan khi cầu nguyện để anh có những quyết định khôn ngoan.

Cầu nguyện:

Thưa Chúa, xin làm đầy lòng chồng con bằng sự kính sợ Chúa và ban cho anh sự  khôn ngoan trong mọi quyết định của anh.

Xin lấy đi sự thiếu khôn ngoan nào trên đời sống của anh và khiến anh dễ dàng nhận ra lỗi sai của mình và nhanh chóng sửa đổi.

Con cầu nguyện cho anh có những người bạn tin kính, cho anh những sự bàn bạc, khuyên bảo, mưu luận khôn ngoan và theo ý tốt lành của Chúa. Xin cho anh can đảm để từ chối những người xúi giục anh làm điều xấu.

Xin cho anh hướng về phía Chúa để lắng nghe sự khuyên dạy khôn ngoan, và những hướng dẫn của Chúa. Amen

Châm ngôn 3:7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và lìa khỏi sự ác.

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Ormrtian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like