Home Dưỡng Linh Chúa Giê Xu Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất

Chúa Giê Xu Là Đấng Cứu Rỗi Duy Nhất

by Sưu Tầm
30 đọc

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.” (Giăng 3:16–17, TTHĐ)

Đây là câu chuyện có thật về một diễn viên nổi tiếng hiện không còn sống nữa. Vài tuần trước khi qua đời, diễn viên này xuất hiện trên một kênh truyền hình quốc gia và được hỏi: “Có điều gì khiến ông sợ không?” Người ấy trả lời: “Tôi nghĩ, điều tôi sợ chính là mình sẽ không làm cho Đức Chúa Trời hài lòng.

Tôi muốn tin rằng tôi đã làm những điều tốt, đã cố gắng làm người tốt, vì tôi muốn được lên Thiên đàng. Nhưng tôi không chắc tôi có được lên Thiên đàng không nữa!”

Cũng giống như diễn viên này, hàng triệu người đang hy vọng rằng những việc thiện lành của họ sẽ giúp họ được lên Thiên đàng. Thế nhưng, sự cứu rỗi là món quà của tình yêu và ân điển Đức Chúa Trời – không việc lành nào, dù lớn, dù nhiều đến đâu có thể mua được món quà ấy.

Hầu hết các tôn giáo và tín ngưỡng đều có chung một công thức. Họ dạy rằng con người có thể đạt được sự cứu rỗi bằng cách sống lương thiện và làm việc lành, đặc biệt là những việc để truyền bá tôn giáo hay tín ngưỡng đó.  Trái lại, Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng những việc như thế là “công việc chết” (Hê-bơ-rơ 6:1) và khẳng định một thông điệp hoàn toàn khác với những tôn giáo kia: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8–9).

Như vậy, sự cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời và chúng ta chỉ có thể nhận lãnh bằng đức tin, không phải nhờ vào công đức hay việc lành của chúng ta. Đồng thời, chính vì món quà ân điển ấy, chúng ta phải thể hiện ra sự cứu rỗi mình được nhận bằng cách sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm việc lành cho thế nhân (Ê-phê-sô 2:10).

Con người không thể làm bất cứ điều gì để cứu chính mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta và sự cứu rỗi chỉ có thể thông qua sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Rỗi, Chúa của chúng ta. Tất cả những “con đường”, phương cách hay công thức để lên Thiên đàng khác đều tìm cách loại trừ Chúa Giê-xu hoặc nói rằng Chúa Giê-xu là chưa đủ. Tất cả những nỗ lực của con người để làm mình đủ tiêu chuẩn được lên cõi trên, được diện kiến với Đấng Tối Cao, được ở trong cõi vĩnh hằng… đều là công việc chết.

Không ai có thể đến với Đức Chúa Trời thánh khiết và toàn hảo, Đấng Tạo Hóa và Cha Thiên thượng, mà không thông qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi vì Ngài khẳng định rằng: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6).

Người diễn viên kia có lẽ là một Cơ Đốc nhân, bởi vì dựa theo nhiều khảo sát thì một nửa số tín đồ của các hội thánh trên khắp nước Mĩ, tức khoảng 120 triệu người, không dám chắc về sự cứu rỗi của họ, dù họ ngồi trên ghế nhà thờ mỗi ngày Chúa nhật, và khoảng 95% trong số đó không hiểu gì về công tác của Đức Thánh Linh!

Trong một buổi hội thảo dành cho các mục sư, tôi đưa ra các con số thống kê trên. Sau đó, một mục sư đến gặp tôi với thái độ hơi bất bình: “Tôi không tin những con số kia. Tôi tin rằng nó không đúng với hội thánh của tôi”. Tôi nói: “Vậy thì anh hãy làm khảo sát cho riêng hội thánh mình đi”. Ông ấy đồng ý. Ông trở về và một thời gian sau trở lại gặp tôi. Ông nói: “Ông biết không, hội thánh của tôi có 1.500 tín đồ. Tôi đã làm mục sư ở đó 15 năm. Vậy mà sau khi khảo sát, tôi không thể tin được khi có đến 75% tín đồ trong hội thánh không chắc chắn về sự cứu rỗi của họ và hầu như không ai thật sự hiểu về công tác của Đức Thánh Linh cả”.

Ngay hai ngày Chúa nhật tiếp theo đó, ông đã giảng dạy về cả hai đề tài trên và nhận được sự đáp ứng rất tích cực từ hội chúng.

Bạn có chắc chắn về sự cứu rỗi của mình không? Bạn có tin chắc mình sẽ được lên Thiên đàng để diện kiến Đức Chúa Trời của hoàn vũ với sự tự tin và lòng vui mừng không? Bạn có bám chắc vào sự cứu rỗi bởi ân điển thông qua đức tin nơi một mình Chúa Giê-xu mà không cố gắng tìm cách cứu bản thân hoặc làm cho mình xứng đáng bằng việc lành không?

Nếu đã tin chắc rằng mình được cứu và sẽ lên Thiên đàng, bạn có đang nỗ lực từng ngày để sống xứng đáng với quà tặng ân điển đó, đồng thời xây dựng và gìn giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu không? Bởi vì rất dễ để sau khi được cứu rồi, chúng ta lại trở về với lối suy nghĩ và cách sống nỗ lực làm việc lành hoặc hình thức tôn giáo bề ngoài để đảm bảo cho sự cứu rỗi, để khiến mình có giá trị, để tâm linh được yên ổn, để cầu được Chúa ban phước, để kế hoạch và đường lối của mình được thuận lợi – chúng ta lại quay trở về với “công việc chết”, như thể có Chúa Giê-xu là chưa đủ đảm bảo, chưa đủ để chúng ta thỏa mãn.

Mong rằng đừng ai trong chúng ta sẽ rơi vào lối suy nghĩ và cách sống của người chưa tin Chúa ấy. Chỉ những ai không có Chúa Giê-xu trong đời sống mới bất an và tìm đến mọi phương cách, nỗ lực để có được sự cứu rỗi và đảm bảo cho mình.

Hãy tin quyết vào sự cứu rỗi bởi ân điển thông qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng mọi ơn phước và quà tặng miễn phí ở trong Ngài mà chúng ta được thỏa mãn, không cần phải nỗ lực chạy đến nơi nào khác.

Xin hãy cầu nguyện với Chúa theo như lời của sứ đồ Phi-e-rơ, để tái khẳng định rằng Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi duy nhất và trọn vẹn của bạn: “Thưa Chúa Giê-xu, con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời … Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để con nhờ đó mà được cứu.” (Giăng 6:68–69; Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Biên tập: NLPH

Nguồn: Bill Bright

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like