Home Văn Phẩm Ngày Trời Trên Đất

Ngày Trời Trên Đất

by Thanh Hữu
30 đọc

Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời! (Ma-thi-ơ 6:10)

Em đang sống những ngày trời trên đất,
Những ngày vui giữa thế giới u buồn.
Giữa nắng hè đầy nước sống tràn tuôn,
Giữa giông bão đầy vững tâm tin cậy.

Em đang sống những ngày trời trên đất,
Đầy vui mừng giữa trần thế sầu than. [i]
Đầy yên lòng giữa biến cố bất an,
Đầy phấn khích giữa vùng trời vô vọng.

Khi hoảng sợ, trên thuyền nan bão sóng,
Nhớ lời Ngài tuyên phán phải lặng yên. [ii]
Em vui mừng về phép lạ siêu nhiên,
Giữa kinh hãi đầy bình an bao phủ. 

Em kinh nghiệm các phước ân đầy đủ, [iii]
Đến dư thừa nguồn sung mãn hồn thân.
Nơi thế gian tràn ngập phước thiên tầng,
Luôn mãn nguyện với ân ban mầu nhiệm.

Trong Nước Chúa, với quyền năng thánh thiện,
Trong Ý Ngài, nguồn thông sáng tuyệt luân. [iv]
Trong lòng Ngài, sự thương xót tràn tuôn,
Em nhận lãnh bao quyền uy đắc thắng. [v]

Qua ân tứ, nguồn phước thiêng quà tặng,
Em thực hành, ý muốn Chúa quyền oai.
Lòng mừng vui giữa thế giới lạc loài, [vi]
Như hoan lạc nơi thiên đàng vinh hiển.

Dâng hồn linh, cho quyền năng thể hiện, [vii]
Biến thân nầy thành dụng cụ thiên cung.
Sống trần gian, như hạt muối Chúa dùng,  [viii]
Về thiên quốc, như sao mai chiếu sáng. [ix]

Vinh quang Chúa, khắp mọi nơi tỏ rạng,
Tại đương trần hay trên chốn trời cao
Em hoan ca ân điển Chúa dạt dào
Nơi trần thế như thiên cung huyền nhiệm.

THANH HỮU

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi vè tintuc@hoithanh.com


[i] Giăng 15:11, Phi-líp 4:4

[ii] Ma-thi-ơ 14:27 

[iii] 2 Cô-rinh-tô 12:9

[iv] Ma-thi-ơ 6:10

[v] Giăng 16:33, 1 Cô-rinh-tô 15:57 

[vi] Ma-thi-ơ 5:12, Giu-đe 1:24

[vii] Rô-ma 12:1

[viii] Ma-thi-ơ 5:13

[ix] Khải-huyền 2:28

Bình Luận:

You may also like