Home Israel Nguyện Sự Hoà Bình Ở Trong Israel

Nguyện Sự Hoà Bình Ở Trong Israel

by Ban Biên Tập
30 đọc
Người Do-thái đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại: Bác sĩ Jonah Shaw tìm ra thuốc ngừa sốt tê liệt; nhạc sĩ Mendelssohn; khoa học gia Einstein; hơn 30 phần trăm những người đoạt giải Nobel Hòa Bình là người Do-thái. Trong khi so với dân số thế giới, họ chỉ ít hơn nửa phần trăm. Ðó không phải vì người Do-thái thông minh hơn, nhưng vì Chúa đã phán, Ngài sẽ ban phước cho thế giới qua người Do-thái.

Trong các ơn phước người Do-thái đem đến cho chúng ta, trước nhất phải nói đến Kinh Thánh. Tất cả các trước giả Kinh Thánh là người Do-thái, ngoại trừ bác sĩ Lu-ca thời Tân Ước. Người Do-thái đã cho chúng ta ý niệm về sự thờ phượng một Ðức Chúa Trời, và hơn hết, người Do-thái đem đến cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tiến sĩ A. W. Tozer đã nói: “Mỗi khi cầm Kinh Thánh lên đọc, người tín hữu được nhắc nhở mình mang ơn người Do-thái.” Nhưng thật lạ là có nhiều học giả Kinh Thánh và người yêu mến chân lý lại thiếu lòng biết ơn người Do-thái.

Chúa phán nếu người Do Thái vâng lời Chúa thì sẽ được Chúa ban phước, nếu không, họ sẽ bị tản lạc. Nhưng Ngài cũng hứa sẽ đem họ trở lại trong những ngày cuối cùng. Trong Ê-sai 43 Chúa phán rằng: “Ta sẽ đem các ngươi về từ phương Bắc, phương Nam, phương Ðông, phương Tây.” Trong A-mốt chương 9 Chúa phán Ngài sẽ đem họ trở về lần thứ hai; Chúa sẽ trồng họ và sẽ không bao giờ bị hủy diệt nữa. Ngày 14-5-1948 Do-thái được tái lập sau 2500 năm không tổ quốc. Họ đã trải qua năm cuộc chiến để sống còn.

Chúa Giê-xu đã phán lời tiên tri lạ lùng trong Lu-ca 21:24 rằng, Giê-ru-sa-lem sẽ bị rơi vào tay dân ngoại cho đến khi thời kỳ của dân ngoại được trọn. Rô-ma 11:25-26 cho biết sự cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên sẽ chấm dứt khi số dân ngoại được nhập vào đầy đủ. Trong trận chiến 6 ngày năm 1967, người Do-thái đã chiếm lại thành Giê-ru-sa-lem. Nơi thánh khiết nhất đối với người Do-thái đã lại về tay họ.

Trong Giê-rê-mi 16 có lời tiên tri rằng Chúa sẽ đem dân tộc của Ngài từ phương Bắc trở về. Hướng Bắc là Liên-xô. Năm 1989 bức màn sắt sụp đổ và không biết bao nhiêu người Nga gốc Do-thái đã trở về quê hương.

Một lời tiên tri khác trong Ê-sai 35 nói rằng khi dân Y-sơ-ra-ên trở về thì họ sẽ nở rộ như hoa hồng. Xứ Do-thái đã bị hạn hán nhiều năm, nhưng khi người Do-thái trở về thì trời bắt đầu mưa. Ngày nay tại nhiều nơi trong xứ Do-thái người ta có đến năm mùa gặt mỗi năm. Họ đã lập hệ thống tưới nước nhỏ giọt để có thể trồng bất cứ cây gì trong sa mạc. Có những cụm rừng mà trước kia là bãi đất trống. Mỗi ngày dân Do-thái xuất cảng 5 chuyến bay đem hoa hồng ra nước ngoài.

Nhìn vào lịch sử thế giới, nước nào chống lại Do-thái đều mất đi sức mạnh: Ai-cập, Ba-by-lôn, đế quốc La-mã, Ba-tư, Hi-lạp. Ðức quốc dưới sự lãnh đạo của Hitler đã cố hủy diệt người Do-thái, nhưng thay vào đó nước Ðức lại suýt bị hủy diệt.

Có lẽ một số quí vị còn nhớ câu: “Mặt trời không bao giờ lặn ở trên lãnh thổ nước Anh.” Anh quốc là một trong những cường quốc vào đầu thế kỷ 20. Họ được ủy quyền cai trị vùng Trung Ðông. Khi người Do-thái muốn tái lập quốc gia thì người Anh đã làm tất cả những gì họ có thể làm để hủy phá nỗ lực đó. Chỉ vài năm sau, toàn thể Ðế quốc Anh tan rã.

Liên-xô có lẽ là một nước vô thần, chống Do Thái nhất trong lịch sử. Họ đang gặp khó khăn về kinh tế, về luân lý đạo đức, và nạn nghiện rượu lan tràn khắp nơi. Ðông Ðức và Tây Ðức đã được sát nhập vào năm 1990, và sự sụp đổ của Liên-xô năm 1991.

Hoa kỳ là một cường quốc, được xây dựng trên Kinh Thánh và là bạn của Do-thái. Nhưng khi họ bỏ phiếu chống lại Do Thái trong Liên Hiệp Quốc nhiều năm thì nền đạo đức của họ suy sụp cho đến khi họ trở lại chúc phước cho Do Thái.

Chúa sẽ giữ lời Ngài hứa: ban phước cho dân tộc nào chúc phước cho dân Do-thái và rủa sả dân tộc nào rủa sả Do-thái.

Trong Ê-xê-chi-ên 42-48 nói người Do-thái sẽ xây lại đền thờ. Ða số dụng cụ trong đền thờ đã được người Do-thái làm lại rồi. Họ đã tìm được 5000 người thuộc chi phái Lê-vi, huấn luyện những người đó để hầu việc trong đền thờ. Họ cần có một con bò cái màu đỏ để dùng trong lễ thanh tẩy. Ba năm trước một con bò cái đỏ đã được sanh ra tại Do-thái sau 2000 năm không hề có. Nhưng có một nan đề – ngôi đền thờ Hồi giáo đang nằm ngay trên nền của đền thờ. Bằng cách nào đó đền thờ đó sẽ bị dời đi và đền thờ Do-thái sẽ được xây dựng tại đó.

Trong Ê-xê-chi-ên 38-39 nói rằng sẽ có một cuộc xâm lăng từ phía Bắc, đồng minh với khối Ả-rập, đó sẽ là Lybia, Sô-viết, Ba-tư, Ê-thi-ô-bi. Ê-xê-chi-ên 38-39 nói rằng khi họ xâm lăng đến đất Do-thái thì Chúa sẽ đem lửa từ trời xuống thiêu hủy họ. Lời tiên tri nói rằng dân Do-thái phải tốn đến bảy năm để thiêu hủy hết tất cả các vũ khí còn sót lại. Và điều đó đang xảy ra.

Người Do-thái sẽ nghĩ rằng vì những kẻ thù đã bị hủy diệt nên họ sẽ được sự bình an. Con số 7 là một con số quan trọng trong Kinh Thánh. Cơn đại nạn sẽ là 7 năm. Có thể sau cuộc xâm lăng đó thì cơn đại nạn sẽ bắt đầu. Cuộc chiến thứ hai sẽ xảy ra khi cơn đại nạn vừa qua, đó là trận Armagedon. Tất cả các nước sẽ hiệp lại để đánh Do-thái và Chúa sẽ trở lại để cứu dân Ngài. Cuộc chiến thứ ba là cuộc chiến cuối cùng sẽ xảy ra sau 1000 năm bình an khi ma-quỉ được thả ra.

Trong Ma-thi-ơ 24 Chúa Giê-xu nói: Khi các ngươi thấy những điều này thì biết rằng ngày của Ta đến rất là gần rồi. Chúa đã kể một ẩn dụ về cây vả rằng khi các ngươi thấy cây vả bắt đầu ra hoa thì mùa hè sắp đến. Cây vả trong Kinh Thánh thường hình bóng về dân Do-thái. Nếu đó là điều Chúa muốn nói thì khi dân tộc Do-thái trở thành một quốc gia vào năm 1948, những điều Chúa phán về ngày tận thế sẽ xảy ra trong thế hệ này. Tất cả các lời tiên tri cho thấy Chúa sẽ trở lại một ngày gần đây và thì giờ còn lại rất ít.

Vậy: “Nếu chúng ta xưng nhận Chúa bằng môi miếng của mình và tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì chúng sẽ được cứu.” Chúng ta có một Cứu Chúa sống. Ngài không ở trên thập tự, Ngài không ở trong phần mộ, nhưng Ngài đã sống lại. Giô-sép ở A-ri-ma-thê đã đến với quan tổng đốc Phi-lát để xin xác Chúa Giê-xu. Nếu Phi-lát hỏi Giô-sép tại sao lại đem phần mộ của mình cho người chết này, chắc Giô-sép đã trả lời: Có sao đâu? Ngài chỉ dùng tạm cuối tuần này thôi. Ngợi khen Chúa vì Ngài đang sống. Chúa Giê-xu đã đến và sống một đời sống toàn vẹn, Ngài chết cho tội của quí vị và của tôi, Ngài đã chịu chôn trong ba ngày và Ngài đã sống lại và hiện đang sống.

“Cầu xin Ðức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!

Cầu xin Ðức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!

Cầu xin Ðức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” Dân-số ký 6:24-26.

MS Abraham Sandle

(Chuyển ngữ: MS Phan Trần Dũng).

 

 

Bình Luận:

You may also like