Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện – Vững Vàng, Tin Cậy, Chiến Thắng

Cầu Nguyện – Vững Vàng, Tin Cậy, Chiến Thắng

by Crosswalk.com
30 đọc

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì mỗi ngày con đều kinh nghiệm và học được từ những, thành công, thử thách và thất bại của mình. Ngày hôm nay, một lần nữa con được ở trong sự thông công ngọt ngào với Ngài. Con tôn cao và chúc tụng Chúa vì sự tể trị vĩ đại lớn lao của Ngài trên cuộc đời con. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời, chẳng ai sánh được với Ngài.

Con dâng tâm trí và tấm lòng con trước mặt Chúa buổi sáng hôm nay. Xin giúp con mặc lấy khí giới của Ngài, dùng sự cứu chuộc mà làm mão trụ, mặc lấy giáp bằng sự công bình, lấy thêm đức tin mà làm thuẫn, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, dùng sự bình an làm giầy dép, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Và sự ngợi khen sẽ hằng ở trên môi miệng con luôn.

Cha ơi, con biết, thật chẳng dễ dàng gì khi đối diện với đời này. Có những lúc trên hành trình của con xuất hiện những tiếng nói, những suy nghĩ tiêu cực khiến con vô cùng nản lòng. Tổn thương, yếu đuối và những thiếu hụt trong đời sống đôi khi khiến con cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

Nhưng Cha ơi, thì giờ này con cầu nguyện để không một suy nghĩ lừa dối nào của Satan có thể chiếm hữu tâm trí con nữa. Tạ ơn Chúa vì dù con yếu đuối và bất toàn, nhưng giữa dòng dõi thế gian này, Ngài đã lựa chọn con, không khôn ngoan theo xác thịt, chẳng quyền thế, chẳng sang trọng. Ngài đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ then những sự mạnh (1 Cô-rinh-tô 1:26). Sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.

Nhân Danh Chúa Giê-xu con công bố sự đắc thắng khỏi mọi sự lừa dối, yếu đuối, hoặc cảm giác thất bại… Con sẽ không nản lòng nữa, cũng sẽ không tập trung vào sự khó nhọc nữa, nhưng mắt con sẽ hướng trông vào sự tốt lành của Ngài.

Con khao khát được đầy dẫy Thánh Linh Ngài, vì Thánh Linh của Ngài ở đâu thì sự tự do sẽ ở đó. Xin hướng dẫn con sống một đời sống đắc thắng, biến đổi và nguyện mọi suy nghĩ của lòng con hướng về Ngài. Mọi lời nói của con sẽ đem đến sự khích lệ cho những người khác.

Con khao khát được sống làm vinh hiển Danh Ngài. Xin giúp con bày tỏ tình yêu mỗi ngày đối với những người con sẽ gặp theo cách Ngài muốn. Con tha thứ cho những người đã làm tổn thương con và cầu xin sự tha thứ của Ngài cho chính con nữa.

Con thuộc về Ngài và sẽ chạy cho đến cuối cùng – vì này là điều khao khát của lòng con. Trọn đời con sẽ không ngừng theo đuổi điều ấy. Chân con sẽ chẳng xiêu tó và tâm trí con sẽ chẳng nào sờn. Con tự hào và biết ơn khi được làm con của Ngài.

Dù cuộc đời trên đất này chỉ là tạm. Nhưng con muốn được sống trọn hôm nay như thể đây là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời con, để được tạ ơn về mọi món quà tốt lành và hoàn hảo Ngài ban cho con. Hôm nay và mọi ngày sau nữa con khao khát được sống cho Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like