Home Truyện Trở Nên Giống Chúa Giê-xu Christ

Trở Nên Giống Chúa Giê-xu Christ

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Giê-xu Christ đã chỉ dẫn môn đồ của Ngài ngay từ khi bắt đầu chức vụ trên đất của Ngài, “Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Chúng ta cần phải “theo Ngài”, và khi chúng ta làm điều này, Chúa Cứu Thế sẽ ban phước vượt quá khả năng của chúng ta để trở thành điều Ngài muốn chúng ta trở thành.

Theo Chúa tức là trở nên giống Ngài hơn. Nghĩa là học hỏi nhân cách của Ngài. Chúa Cứu Thế kêu gọi chúng ta học phúc âm của Ngài bằng cách sống theo lời dạy dỗ của Ngài. Các vị tiên tri xưa kia đã mô tả điều này với ba từ: “Giữ điều răn” – không hơn, không kém.

Kinh Thánh có mô tả một số đặc tính của Đấng Christ mà chúng ta cần trau dồi trong suốt cuộc đời. Đó là tri ​​thức và khiêm nhường, sự nhân hậu và tình yêu thương, vâng phục và siêng năng, đức tin và hy vọng. Đặc tính của Đấng Christ là quà tặng từ Đức Chúa Trời. Các đặc tính này không thể được phát triển nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Sự giúp đỡ mà tất cả chúng ta cần được trao cho mỗi người miễn phí qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê-xu Christ.

Tin nơi Chúa Giê-xu Christ và sự Chuộc Tội của Ngài có nghĩa là hoàn toàn nương dựa vào Ngài – tin cậy nơi quyền năng, trí thông minh và tình yêu của Ngài. Khi chúng ta có đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta tin cậy Chúa đủ để vâng tuân theo các điều răn của Ngài – ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn hiểu được hết. Trong lúc tìm cách để trở nên giống như Cứu Chúa càng hơn, chúng ta cần phải, qua con đường của sự ăn năn thật, nương dựa vào những giá trị của Chúa Giê-xu Christ và các phước lành của sự Cứu Chuộc của Ngài.

Khi chúng ta trau dồi các đặc tính của Đấng Christ trong đời sống, từng bước một, chúng ta sẽ “cất cánh bay cao như  chim ưng(Ê-sai 40:31). Đức tin và hy vọng sẽ nâng chúng ta vượt qua các đại dương cám dỗ, vượt trên những ngọn núi của sự đau khổ, và sẽ dẫn chúng ta trở về nhà và điểm đến vĩnh cửu của chúng ta một cách an toàn. .

BÀN HỌC SUY NGẪM

  1. Kinh Thánh giúp chúng ta tìm hiểu Chúa Giê-xu là Đấng như thế nào. Một trong những câu chuyện Kinh Thánh yêu thích nhất của bạn về Chúa Giê-xu là gì?
  2. Chúa Giê-xu khiêm nhường và đáng tin. Một số tính từ khác mô tả Ngài là gì?
  3. Chúng ta học cách giống như Chúa Giê-xu từng bước một. Bạn có thể làm gì để thể hiện tình yêu của mình cho một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình bạn?

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Ảnh: thoughtco.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like