Home Truyện Đừng Sợ

Đừng Sợ

by Sưu Tầm
30 đọc

Tôi lạc quan khi suy nghĩ về công việc của Chúa. Tôi nhận ra, tất nhiên, rằng chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới với nhiều vấn đề bi thảm. Tôi đã ở trong những khu vực nơi mà chiến tranh tàn phá và sự ghen ghét nổi lên trong lòng của người dân. Tôi đã xem thấy sự báo động về xã hội suy đồi đạo đức thối nát của chúng ta. Nhưng tôi vẫn lạc quan. Tôi có một đức tin đơn sơ và chắc chắn rằng công lý sẽ chiến thắng và chân lý sẽ thắng thế.

Khi tôi đi làm nhiệm vụ nhiều năm trước đây, người cha tuyệt vời của tôi đưa cho tôi một tấm thiệp viết năm chữ: “Đừng sợ, chỉ tin thôi” (Mác 5:36).

Tôi tin vào chiến thắng của Phúc Âm nơi Chúa Giê-xu Christ, chiến thắng của hội thánh và vương quốc của Chúa ở thể đất. Đức Chúa Trời phán rằng “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến(Ma-thi-ơ 24:14). Điều này có thể được ứng nghiệm không? Tôi nhớ một dấu hiệu cho thấy cách nó có thể xảy ra.

Tôi đã gặp một người phụ nữ Nam Mỹ vừa mới tham gia Hội thánh. Được cảm thúc bởi một tình yêu tuyệt vời cho điều mà bà đã tìm thấy, bà đã rất nhiệt tình đi về nói cho những người khác. Trong khoảng thời gian chỉ bảy tháng sau khi bà làm phép báp têm, bà đã giới thiệu cho 300 người quen của mình với những nhà truyền giáo, 60 người trong số họ đã đi đến hội thánh.

Để làm được điều này đòi hỏi sự hy sinh, nỗ lực, sự can đảm để nói ra và đức tin để thử. Như Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê: “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.  Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta(II Ti-mô-thê 1:7–8).

Tôi mong ước rằng mọi tín hữu của hội thánh sẽ treo những câu Kinh Thánh này ở nơi dễ nhìn thấy vào mỗi sáng khi bắt đầu ngày mới. Những lời đó sẽ mang đến cho chúng ta lòng can đảm để nói, cho chúng ta đức tin để thử, sẽ củng cố niềm tin của chúng ta về Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi tin chắc rằng nhiều phép lạ hơn nữa sẽ xảy ra trên khắp đất.

Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang sống, biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ, và đây là công việc thánh của Ngài.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Ảnh: wesleyancovenant.org

Bài vở cộng tác hoặc hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like