Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 152: “HÔ-SA-NA”

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 152: “HÔ-SA-NA”

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/ZQO4jTxDXJA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 21:8-11
8 Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. 9 Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao! 10 Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai? 11 Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.

Lời ngỏ:
“Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh.
Với tất cả tâm hồn con cất tiếng hát lên ngợi khen,
Đấng chủ tể muôn loài đến muôn đời.
Hô-sa-na danh Ngài trên từng trời.”
    “Hô-sa-na” là ngôn từ có gốc từ tiếng Do Thái được tái dụng trong tiếng Hy-lạp với ý nghĩa từ câu Kinh thánh trong Thi thiên 118:25 “Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy cứu! Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh!”  Như vậy, lời tung hô “Hô-sa-na mang ý nghĩa của lời kêu cầu: ‘Xin hãy cứu! Chúng tôi nài xin Ngài!’ Người Do Thái khi giữ lễ Lều Tạm ở Đền Thờ, đến ngày cuối cùng thứ bảy gọi là “Ngày Hô-sa-na Lớn”, các thầy tế lễ đọc Thi 113:1-118:29. Mọi người trong lòng vui mừng, thường đồng thanh kêu lớn tiếng “Hô-sa-na”  để đáp lại lời của thầy tế lễ. 
    Giờ đây, người được tung hô chính là Chúa Giê-xu, Đấng Cứu rỗi dân tộc, Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Vì Đức Chúa Giê-xu bước vào thành Giê-ru-sa-lem khi cỡi lừa con chứ không phải cỡi ngựa chiến, không cỡi voi như các vị vua hay tướng lãnh nên Ngài là vị vua hòa bình, cai trị trong sự nhân từ và quyền năng. Đó chính là điều mà lời tiên tri về Ngài được ứng nghiệm. Và Ngài được đón chào như là Đấng đến làm ứng nghiệm điều mà dân chúng trông đợi.

Đức Chúa Giê-xu đi vào thành Giê-ru-sa-lem trước ngày Lễ Vượt qua. Tại đó, Ngài được đoàn dân đông chào đón hết sức nhiệt thành chưa từng có bao giờ với lời đúc kết trong cụm từ “Hô-san-na!” Điều này bày tỏ tấm lòng của dân chúng đang trông chờ Đấng Cứu Thế đến giải cứu họ khỏi ách thống trị tàn khốc bởi đế quốc Rô-ma. Dân chúng đón tiếp Ngài với cương vị của Đấng Cứu Thế theo như lời các tiên tri trong Cựu Ước nhưng họ chỉ nhận thức Ngài làm vua của dân tộc Do Thái để hồi phục vị trí giống như thời của Đa-vít, Sa-lô-môn ngày xưa. Nhận thức của họ đúng một phần, quả thật Ngài là Đấng Mê-si, Đấng Christ, là Cứu Chúa. Nhưng nhận thức Ngài là vua cho dân tộc của riêng họ một thời gian trên đất này là sai vì Chúa Giê-xu là Vua đời đời cho tất cả mọi dân tộc trong Nước Đức Chúa Trời.
    Các môn đồ của Chúa cũng từng lầm tưởng Ngài là Vua cho dân Do Thái mà thôi, và họ chuẩn bị vị thế mình sẽ làm tướng lãnh trong tương lai. Vì thế, các môn đồ rất vui với việc Chúa Giê-xu được tung hô như vậy. Vì nhận thức như thế nên khi Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài sẽ chịu thương khó và chết trên thập tự giá thì họ khó tiếp nhận được. Cho đến khi Chúa Giê-xu phục sinh, thăng thiên và khi Thánh Linh giáng lâm trên giữa vòng họ thì lúc bấy giờ các môn đồ mới nhận thức đúng về Chúa Giê-xu.
    Còn những lãnh đạo tôn giáo đã thốt lên trong sự sửng sốt khi dân chúng đón tiếp và tung hô Ngài. Điều này đã khiến những kế hoạch tiêu diệt Chúa của họ bị thất bại. Vì nếu Chúa Giê-xu thật sự làm vua theo đúng tinh thần của dân chúng tôn xưng thì những nhà lãnh đạo này cũng buộc phải khuất phục. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đó thay vì họ trở lại tin Chúa thì trái lại họ đã làm việc ác hơn nữa là lập mưu đồ trong đêm khuya để bắt và giết Ngài nhằm bảo vệ cái ghế quyền lực, quyền lợi trong vòng tội ác của chính họ đang làm.

Kết luận:
    Mỗi chúng ta khi ca ngợi, tung hô Chúa Giê-xu “Hô-sa-na” thì cần nhận thức đúng về vai trò và thẩm quyền của Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng Cứu Thế nhân loại và Ngài cũng là Vua đời đời của chúng ta chứ không phải chỉ trên phương diện Ngài là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử mà thôi.  Chúng ta phải thật lòng tôn vinh Ngài là Chúa Cứu Thế trong tâm linh chúng ta và cả cuộc đời chúng ta trong đời này và trong cõi đời đời nữa.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Chúng con luôn tung hô Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi chúng con trong mỗi giờ thờ phượng, ngợi khen và cầu nguyện. Cầu xin Chúa vùa giúp đời sống chúng con thật sự là đời sống của người được Ngài cứu rỗi thân thể và linh hồn.
Nguyện xin Cộng đồng Cơ đốc nhân người Việt chúng con càng ngày càng có đông người để tung hô, ngợi khen Ngài khắp nơi trên thế giới. Chúng con ra mắt Chúa để tôn cao danh Ngài và ngợi khen Ngài vì đã cứu rỗi chúng con bởi sự thương xót rất lớn của Ngài.
Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like