Home Giáo Lý Tin Lành Vấn Đề Lớn Nhất Ngày Nay Thế Giới Đang Phải Đối Mặt Là Gì?

Vấn Đề Lớn Nhất Ngày Nay Thế Giới Đang Phải Đối Mặt Là Gì?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Theo ông Billy Graham, vấn đề lớn nhất mà ngày nay thế giới đang phải đối mặt là gì? Chúng tôi đang có một cuộc thảo luận về điều đó trong trường Kinh Thánh của chúng tôi, nhưng không thể tìm được ý kiến chung?

Trả lời: Vấn đề lớn nhất ngày nay mà thế giới đang phải đối mặt luôn giống nhau trong mọi thời đại: đó là tấm lòng của con người. Kinh Thánh nói: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)

Hãy suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta chỉ có thể loại bỏ sự tự cao và lòng ích kỷ của bản thân, thì thế giới này đã hoàn hảo rồi. Chúng ta muốn sống hòa thuận với mọi người, và cũng không muốn có chiến tranh hay xung đột. Lòng ghen ghét và thù hận sẽ chấm dứt và thay vào đó, chúng ta sẽ được thúc đẩy bởi tình yêu, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ được sống trong một thế giới hoàn hảo, nơi mà Kinh Thánh chép: “Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh.” (Ê-sai 2:4)

Nhưng những cảm xúc hủy phá đã ở trong lòng chúng ta ngay từ thuở ban đầu, và bất kể chúng ta có cố gắng đến đâu, chúng vẫn kiểm soát đời sống chúng ta – và thế giới chúng ta nữa. Khủng bố, bạo lực, tội phạm, ma túy, đồi bại, mối quan hệ gãy đổ – danh sách đó dài vô hạn. Kinh Thánh chép: “Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao?” (Gia-cơ 4:1)

Đó là tại sao nhu cầu cấp thiết nhất ngày nay luôn là: Ăn năn với Đức Chúa Trời, xin Ngài tha thứ và ban cho chúng ta một đời sống mới. Và đó có thể là bởi vì Chúa yêu chúng ta, và Chúa Giê-xu đã ban sự sống của chính mình Ngài cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong thế giới đầy nguy hiểm, và chỉ có duy nhất một hy vọng đó là ăn năn với Đấng Christ và để quyền năng biến đổi của Ngài thay đổi đời sống chúng ta. Bạn đã dâng cuộc đời mình lên cho Ngài chưa? Lời hứa của Chúa Giê-xu là thật: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)

Bettina Nguyen dịch

Nguồn: Billy Graham

Ảnh: ideastap.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like