Home Giáo Lý Tin Lành Hãy Tìm Kiếm Ân Tứ Chúa Ban Và Dùng Nó Để Làm Vinh Hiển Đức Chúa Trời

Hãy Tìm Kiếm Ân Tứ Chúa Ban Và Dùng Nó Để Làm Vinh Hiển Đức Chúa Trời

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:

Có lần, tôi đã được nghe một bài thuyết giảng về cách chúng ta nên dùng những ân tứ mà Chúa ban để giúp đỡ người khác, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có bất kì tài năng nổi bật nào. Tôi chỉ là một người Cơ Đốc Nhân bình thường, và bên cạnh đó, tôi cũng có tuổi rồi và sức khỏe tôi không được ổn lắm.

Trả lời:

Đừng nghĩ rằng bạn vô dụng trong mắt Chúa – bởi vì bạn không vô dụng! Thậm chí nếu bạn không ý thức được điều đó, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn ít nhất một món quà thuộc linh và ân tứ riêng – chắc chắn rằng Ngài đã định sẵn cho từng người một.

Và Chúa muốn bạn tìm kiếm và phát hiện ân tứ của chính bạn và sử dụng ân tứ đó để làm vinh hiển Chúa. Món quà của bạn có lẽ không phổ biến như của những người khác; không phải ai cũng được kêu gọi để trở thành Nhà Truyền Giảng hay Mục Sư (mặc dù có một số người được cả hai). Nhưng điều đó không có nghĩa là món quà của bạn ít quan trọng hơn trong mắt Đức Chúa Trời – không hề. Ví dụ, có một vài người có ân tứ khích lệ, hoặc ân tứ tốt bụng, nhân từ, hay có thể đưa ra những lời khuyên khôn ngoan cho những người cần chúng. Kinh Thánh có nói cho chúng ta biết “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau,… Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;” (Rô-ma 12:4,6)

Tôi không thể dừng việc suy nghĩ về những người nam, người nữ mà tôi từng biết trong những năm gần đây, những người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ thuộc linh là sự cầu nguyện. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều được kêu gọi để cầu nguyện nhưng có một số người được xức dầu đặc biệt bởi Đức Thánh Linh trong công tác cầu thay. Những người mà tôi biết đều đã già hay thậm chí còn là người khuyết tật nữa – nhưng Hội Thánh tôi nếu không có họ thì không thể tồn tại được.

Hãy xin Chúa chỉ cho bạn biết ân tứ Ngài ban cho bạn là gì. Sau đó hãy dâng nó (và trọn đời sống bạn) lên cho Chúa Giê-xu Christ, và tìm kiếm cách để sử dụng nó mà gây dựng người khác. Kinh Thánh chép: “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Billy Graham

Ảnh: theodysseyonline.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like