Home Thánh Kinh Hàng Ngày Đâu Là Lẽ Thật và Đâu Là Sự Dối Trá

Đâu Là Lẽ Thật và Đâu Là Sự Dối Trá

by Billy Graham
30 đọc

Một vài người nghĩ không có một lẽ thật thực sự. “Lẽ thật” đối với họ chỉ đơn giản là những gì họ nghĩ. Mọi thứ đều tương đối, và cái mà đúng đối với họ lại chưa chắc đúng với những người khác.

Có nhiều quan điểm khác nhau về “Lẽ thật”. Dù quan điểm của bạn là gì, bạn cũng nên tìm hiểu những gì Chúa Giê-xu dạy về Lẽ thật. Ngài không chỉ giảng dạy là có Lẽ thật nhưng Ngài chính là Lẽ thật: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Chúa Giê-xu cũng dạy về sự dối trá, Ngài phán Sa-tan là cha đẻ của những sự nói dối.

Sự dối trá của ma quỷ bắt đầu trong vườn E-đen. Khi Chúa tạo ra người nam và người nữ, Ngài đặt họ trong môi trường đẹp đẽ và hoàn hảo. Đức Chúa Trời nói rằng: “Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:16-17). Sau khi Sa-tan đến trong trong hình dạng của một con rắn và nói rằng: “Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?… Hai ngươi chẳng chết đâu” (Sáng Thế Ký 3:1;4).

Trong thế hệ của chúng ta, nhiều người hỏi liệu Kinh Thánh có thực sự là Lời Chúa. Họ đặt ra nhiều nghi ngờ trong tâm trí của họ rồi hỏi: “Liệu Chúa có thật nói như vậy không?” (như thể “Liệu Kinh Thánh có đúng không?”)

A-đam và Ê-va phải đưa ra sự lựa chọn giữa lẽ thật của Chúa và sự dối trá của ma quỷ. Cuối cùng họ chọn lời nói dối của ma quỷ. Và ngày nay bản chất tội lỗi đi liền với sự nói dối thay vì Lẽ thật. Chúa Giê-xu phán: “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.” (Giăng 3:19-20).

Từ lúc chúng ta sinh ra, chúng ta đã có xu hướng phạm tội. Chúng ta sẽ không thể nào biết rõ mục tiêu của mình cho tới  khi chúng ta quay về với Chúa. Chúng ta chấp nhận lời nói dối như là sự thật và sự thật như lời nói dối. Chúng ta không biết điều gì là đúng, điều gì là sai.

Chúng ta không được dạy phạm tội nhưng chúng ta vẫn phạm tội. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta sẽ làm gì với nó? Sao chúng ta có thể thoát khỏi sự dối trá và ảo tưởng, những điều đang làm rối loạn thế giới này?

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Các ngươi sẽ biết Lẽ thật, và Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi”(Giăng 8:32) . Ngài cũng phán rằng “Ta là…Lẽ thật” (Giăng 14:6).

Chúa Giê-xu nói Llẽ thật  bao gồm sự ăn năn về tội lỗi của cá nhân một người. Ngài phán: “Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy” (Lu-ca 13:3). Nếu chúng ta không quay về với Chúa và cố gắng thay đổi đời sống tội lỗi, thì chúng ta sẽ phải chịu đựng hoạn nạn (hậu quả bởi chính tội lỗi đem đến). Chúng ta sẽ mãi mãi bị tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Đấng Christ, chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời cùng với Ngài trong nước Thiên Đàng!

Bất kể mọi người nói gì về những điều họ tin là lẽ thật, thì thực tế rằng mỗi ngày, chúng ta sống đời sống cơ bản dựa trên những thứ chúng ta tin là đúng. Chúng ta bước lên máy bay và chúng ta tin rằng nó sẽ bay được. Chúng ta thay đổi kế hoạch bởi chúng ta tin rằng nó sẽ mang lại nhiều kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có niềm tin vững chắc. Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho bạn bình an, sự vui mừng và sự thỏa lòng trọn vẹn, những thứ mà bạn đang tìm kiếm. Và Ngài chính là Lẽ Thật duy nhất!

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, xin che phủ chúng con với Thần Lẽ thật là Đức Thánh Linh. Xin hãy giúp chúng con nhận biết chân lý đến từ Ngài chứ không phải những lừa dối từ ma quỷ. Xin cho chúng con biết lẽ thật để chúng con được giải phóng khỏi kìm kẹp của tội lỗi. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen.

Dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like