Home Văn Phẩm CHÚA LÀ NHÀ LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP

CHÚA LÀ NHÀ LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP

by Thuy shalom
30 đọc

Thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua của chúng ta; Chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. (Esai 33:22)

Nhìn trông thế giới rối reng,
Biết bao biến cố khó khăn cuộc trần.
Bất công, áp bức, bất nhân,
Làm ta lẫn lộn khó phân ác, lành.

Nào ai cai trị chính danh ?
Nào ai phân xử công minh cho đời
Ai tạo pháp luật cho người
Để ban công lý giúp đời nhân sinh?

Chỉ Ngài Thiên Chúa anh minh,
Là Vua vinh hiển công bình thế nhân .
Quan tòa xử án tuyệt luân ,
Đấng tạo luật pháp cho muôn triệu đời.

Ngài là Cha thánh tuyệt vời,
Là bạn tận hiến cuộc đời cho ta.
Ngài là thầy giáo hiền hòa,
Ngài là bác sĩ giúp ta mạnh lành.

Ngài là cố vấn tinh anh,
Là thần chân lý tái sanh linh hồn.
Là Đấng bảo vệ ta luôn,
Là người chỉ lối, dẫn đường ta đi.

Khi bao sóng gió phủ vây,
Khi bao náo loạn đó đây ngập tràn.
Tiếng Chúa nhỏ nhẹ bình an,
Đường đây con bước gian nan không sờn.

Chúa hứa Ngài sẽ ban ơn,
Đưa tay bồng ẳm khuyên lơn vỗ về.
Linh trình ta hướng vê quê,
Thỏa vui, ca ngợi đường về nhà Cha.

Đêm buồn, sương lạnh sẽ qua,
Bình minh rạng rỡ chờ ta, sáng ngời.
Thiên ca thánh nhạc vút trời
Hồn ta bay bỗng ngàn khơi Thiên thành.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like