Home Chuyên Đề Năm 2017 – 2018 Có Gì Đặc Biệt?

Năm 2017 – 2018 Có Gì Đặc Biệt?

by Van Anh
30 đọc

Với người Do Thái những mốc 50 năm, 70 năm, 100 năm thường được gọi là những mốc thời gian quan trọng.

1. Ngày 9.11.1917 Anh đuổi Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Giê-ru-sa-lem và tuyên bố cho phép Israel được hôì hương.

1917-2017 =100 năm

2. Ngày 14.5.1948 Ben Gurion tuyên bố độc lập cho nhà nước Israel.
1948-2018 =70 năm

3. Ngày 7.6.1967 ( Ngày thứ ba trong cuộc chiến 6 ngày). Giê-ru-sa-lem được tái hợp nhất giữa Đông và Tây. Giê-ru-sa-lem trở thành thủ đô không thể chia cắt của đất nước Israel.
Năm 2017 tổng thống Donald Trump tuyên bố Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Israel.

1967-2017= 50 năm

4. 30 năm là con số tượng trưng cho tuổi trưởng thành của một người nam tại Do Thái.
-Thầy tế lễ và người Lê Vi sẽ bước vào chức vụ năm 30 tuổi
-Đa-vít lên ngôi năm 30 tuổi
-Giô-Sép 30 tuổi làm tể tướng
-Ê-xê-chiên 30 tuổi làm tiên tri
-Giăng-báp-tít và Chúa Giê-Xu 30 tuổi bước vào chức vụ

Năm 1988 khi Đức Thánh Linh đổ lửa xuống Indonesia thì cũng cùng thời điểm đó Việt Nam cũng được Chúa thăm viếng và phấn hưng một cách mạnh mẽ từ đó hình thành và phát triển các Hội Thánh Tư gia cho đến ngày nay.

1988-2018= 30 năm.

Chúa ơi chúng con tin năm 2018 là một năm thật đặc biệt cho Hội Thánh của Ngài tại Việt Nam.

Chúng con cầu xin Chúa hãy đổ lửa xuống trên chúng con. Lửa linh của Ngài sẽ thiêu huỷ mọi sự ô uế và mọi thần tượng của chúng con, nhưng làm nóng cháy trong chúng con tình yêu ban đầu. Thôi thúc chúng con sống mạnh mẽ cho Ngài.

Xin hãy ban cho chúng con thần linh của sự khôn ngoan và thông biết, xin hãy khiến mọi việc tay chúng con làm được kết quả và thành công để dân tộc Việt Nam của chúng con nhận biết rằng lĩnh vực nào có những người yêu mến Chúa làm việc lĩnh vực đó được chúc phước.

Chúa ơi bao năm chúng con đã gieo trong nước mắt và năm nay chúng con sẽ được gặt trong vui mừng. Chúng con sẽ bước ra khỏi vùng an toàn, sẽ đặt chân xuống nước để được kinh nghiệm đi trên mặt nước trong đức tin cùng với Ngài là thể nào.

Ngài hứa với chúng con rằng chúng con có bao nhiêu bình Ngài sẽ đổ bấy nhiêu dầu, chúng con đào bao nhiêu hố Ngài sẽ đổ bấy nhiêu nước, chúng con bắn bao nhiêu cung Ngài sẽ cho chúng con chiến thắng bấy nhiêu lần. Chúng con sẽ nỗ lực hết sức để rải mùi hương về sự nhận biết Ngài ra khắp chốn. Mọi người sẽ thấy việc lành của chúng con mà ngợi khen Cha của chúng con ở trên trời.

Năm 2018 này chúng con muốn được nhìn thấy những đám xương khô được trỗi dậy, những người ngủ quên được nên mạnh mẽ, những kẻ bách hại Hội Thánh nay tận hiến trung kiên cho Ngài như Phao lô.

Những người từng sợ hãi, chối bỏ Ngài như Phi-e-rơ nay hiên ngang chia sẻ niềm tin trước công đường.

Khi lửa của Chúa đổ xuống, người nam người nữ sẽ nói tiên tri. Người trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, người già cả sẽ có chiêm bao. Sẽ có những sự lạ lùng ở trên trời và dưới dất. Mặt trời sẽ nên tối tăm, mặt trăng sẽ hoá ra máu.

Khi lửa của Chúa đổ xuống, sẽ có những người mù được sáng, người què được đi, người điếc được nghe, và cả người chết được sống lại.

Khi lửa của Chúa đổ xuống, những người mệt mỏi và nặng gánh ưu phiền sẽ chạy đến với Ngài. Ngài sẽ làm cho miệng họ được đầy vui cười và môi họ tràn ra tiếng reo mừng.

Xin hãy đổ lửa trên chúng con như Ngài đã đổ lửa cho Ê-Li ở núi Cạt Mên, cho các môn đồ tại trên phòng cao trong ngày lễ ngũ tuần, cho Môi Se trên núi Si-nai. Nơi nào lửa được đổ xuống nơi ấy được nên thánh, được phủ đầy vinh quang Ngài.

Xin đừng để ai trong chúng con vì mải lo cho chính mình mà không thấy những cơn sóng của Đức Thánh Linh đang tuôn tràn đến Việt Nam. Xin cho chúng con biết bắt lấy những cơn sóng để được trải nghiệm lướt trên đầu ngọn sóng cùng với Ngài.

Chúa ơi xin hãy nhận lời chúng con, hãy đáp lời chúng con hầu cho người Việt nhìn biết rằng Giê-Hô-Va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến lòng họ trở lại cùng Ngài và an bình, thịnh vượng sẽ đến trên dân tộc này.Amen!

Debbie Thuỷ

Ảnh: hcvdf.com

Bình Luận:

You may also like