Home Giải Đáp Thắc Mắc Lời Cầu Nguyện Không Được Đáp Lời Có Phải Vì Chúa Không Cho Không?

Lời Cầu Nguyện Không Được Đáp Lời Có Phải Vì Chúa Không Cho Không?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Câu hỏi: Khi bạn hỏi xin Chúa làm một điều gì đó cho bạn, những chẳng thấy đáp lời, điều đó có nghĩa là Ngài cho bạn câu trả lời“ không”, và bạn có nên tiếp tục làm phiền Ngài vì điều đó không?

Trả lời:

Chúng ta đừng bao giờ nên nghĩ rằng mình đang “làm phiền” Chúa mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Ngài! Chúa yêu chúng ta, và giống như người cha mẹ thích thú lắng nghe những lời nói chập chững đầu đời của con trẻ, Chúa rất đẹp lòng với những lời cầu nguyện của con cái Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng: “ Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” ( Ma-thi-ơ 7:11).

Điều đó có nghĩa rằng Chúa không bao giờ nói “không” với lời cầu xin của chúng ta? Hoàn toàn không bởi vì Chúa biết rõ hơn chúng ta những gì là tốt nhất cho chúng ta. Tôi thường xem lại các lời cầu nguyện của mình, tôi đã cho rằng tại thời điểm đó những điều tôi cầu xin Chúa là điều tốt nhất. Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra rằng điều đó không phải là điều tốt nhất – và tôi biết ơn Chúa đã thực sự quan tâm tôi để nói “không” (hoặc đôi khi Chúa lại nói “hãy chờ đợi”).

Chớ quên rằng: Nếu Chúa không yêu chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng nhận được điều gì dù có cầu xin Ngài. Nhưng Chúa yêu bạn – bằng chứng là Ngài đã sai Con Một xuống thế gian để cứu chuộc chúng ta. Và thậm chí bây giờ khi Chúa Giê-xu đang ở trên Thiên Đàng, Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” ( Hê-bơ-rơ 7:25).

Bạn đã biết đến Đấng Christ chưa? Bạn đã kết ước cuộc đời mình với Ngài – một cách rõ ràng và xác quyết chưa? Hãy mở lòng của bạn và sống cho Ngài ngay hôm nay – và sau đó hãy cảm ơn Chúa rằng bạn có thể đến với Ngài và tìm kiếm ý muốn hoàn hảo của Chúa ngay trong lời cầu nguyện của bạn.

Dịch: Trường Vinh

Nguồn: billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like