Home Chuyên Đề Mục Sư Có Phải Là Người Giúp Tôi Hiểu Lời Chúa Tốt Hơn?

Mục Sư Có Phải Là Người Giúp Tôi Hiểu Lời Chúa Tốt Hơn?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Mục sư của tôi nói rằng người giảng đạo có thể giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Điều đó có đúng không?

Trả lời:

Khi người giảng đạo rao truyền Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ bằng uy quyền, trích dẫn từ chính Lời Chúa, Chúa nghe sứ điệp đó và truyền đạt cách siêu nhiên đến tấm lòng con người. Không phải bởi tài hùng biện của người giảng, hay thậm chí là khả năng giao tiếp của người ấy, nhưng chính nhờ chân lý của Lời Chúa mà Chúa Thánh Linh kéo mọi người đến với Đấng Christ và mở trí cho họ hiểu chân lý của Kinh Thánh.

Khi Chúa Giê-xu sẵn sàng trở về Thiên Đàng, Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:7-8, 13). Đây chính là lời Chúa hứa! Chúa Thánh Linh đến bởi Lời Chúa Giê-xu Christ.

Chúa Giê-xu không nói rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh đến cho một số tín hữu và một số khác thì không. Ngài cũng không nói rằng chúng ta phải thuộc về một tổ chức đặc biệt nào đó. Khi Chúa Giê-xu đưa ra lời hứa, Ngài không thất hứa hay quên đi. Chúng ta có thể nghi ngờ lời hứa của bạn bè hoặc gia đình; chúng ta thậm chí có thể nghi ngờ lời hứa của chính mình với người khác. Nhưng lời hứa mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta không bao giờ là không chắc chắn cả.

Đức Chúa Trời hành động thông qua những người giảng và người truyền đạo, những người công bố chân lý Lời Chúa một cách thành tín, nhưng trách nhiệm của chúng ta là tìm kiếm những gì Chúa nói từ các trang Kinh Thánh. Khi điều này xảy đến sẽ mở ra cánh cửa cho Chúa Thánh Linh thực hiện công việc của Ngài trong đời sống của chúng ta. Chúa hứa ban phước cho Lời của Ngài và làm cho Lời của Ngài thật trọn vẹn.

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like