Home Dưỡng Linh Chúa Giê-xu Nói, ‘Con Như Thế Nào Hãy Đến Như Thế Đó’

Chúa Giê-xu Nói, ‘Con Như Thế Nào Hãy Đến Như Thế Đó’

by Rick Warren
30 đọc

“Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu lớn lao của Ngài đối với chúng ta bằng cách sai Chúa Cứu Thế đến chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là người có tội” (Rô-ma 5:8 NLT).

Tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn, Ngài đã làm vì tình yêu. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn. Lý do duy nhất mà bạn đang sống là vì bạn được tạo dựng nên để được Đức Chúa Trời yêu thương.  

Đức Chúa Trời không chỉ nói Ngài yêu bạn; Chúa đã thể hiện điều đó. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu lớn lao của Ngài đối với chúng ta bằng cách sai Chúa Cứu Thế đến chết thay cho chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là người có tội” (Rô-ma 5:8 NLT). Kinh Thánh nói trong khi chúng ta vẫn còn là những tội nhân. Ngay cả trước khi bạn biết bạn cần có Chúa ở trong đời sống mình, Chúa Giê-xu đã chết cho bạn. 

Có một chuyện hoang đường nói rằng bạn cần phải thay đổi cách sống của mình cho thanh sạch rồi mới có thể đến được với Chúa. Người ta nói, “Có một vài điều tôi cần phải sửa đổi lại cho đúng trong cuộc sống của tôi trước, rồi tôi sẽ đến với Chúa.” Không đâu! Bạn có thể đến với Chúa với tất cả những nan đề của mình – điều tốt, điều xấu, và cả điều thậm tệ nữa. 

Điều đó giống như bạn đánh răng của mình trước khi bạn đến nha sĩ để làm sạch răng của bạn! Tại sao chúng ta lại làm những việc như vậy chứ? 

Chúa nói, “Con không cần phải dọn dẹp sạch sẽ hành động của con đâu. Cứ đem hết tất cả lại đây cho Ta. Hãy đem đến cho Ta tất cả những nan đề và tất cả các mớ hỗn độn của con. Ta có tất cả những câu giải đáp. Con như thế nào thì cứ đến như thế đó.” 

Lễ Phục Sinh bày tỏ chiều sâu của tình yêu Chúa dành cho bạn. Kinh Thánh nói, “Chúa sẽ ban sự giúp đỡ từ thiên đàng xuống để cứu con vì tình yêu thương của Ngài” (Thi Thiên 57:3 TLB). Đó là điều Chúa Giê-xu đã làm vào Lễ Phục Sinh. Ngài đã tự mình từ thiên đàng xuống để cứu bạn vì tình yêu thương của Ngài. Vì vậy, bạn có thể đem những nan đề của mình đến với Chúa—bởi vì Chúa yêu thương bạn và Ngài có tất cả những câu trả lời. 

Nếu bạn không hành động theo tin mừng, Tin Lành này, thì sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự Phục Sinh của Ngài sẽ bị lãng phí đối với cá nhân bạn; những điều đó sẽ không làm nên sự khác biệt nào trong đời sống của bạn cả. Nhận biết món quà của Đức Chúa Trời là chưa đủ; bạn cần phải tiếp nhận món quà đó. 

“Bạn sẽ được cứu, nếu bạn thành thật nói, ‘Chúa Giê-xu là Chúa,’ và nếu bạn hết lòng tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận bạn và cứu bạn, nếu bạn thật sự tin điều này và nói điều này cho người khác” (Rô-ma 10:9-10 CEV).  

Đức Chúa Trời không yêu cầu bạn hứa một điều mà bạn không thể giữ được. Chúa đang mời gọi bạn tin một lời hứa mà chỉ cho Ngài mới có thể giữ được. 

Bạn như thế nào hãy đến với Chúa Giê-xu như thế đó. 

Kinh Thánh hứa: “Bạn sẽ được cứu, nếu bạn thành thật nói, ‘Chúa Giê-xu là Chúa,’ và nếu bạn hết lòng tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận bạn và cứu bạn, nếu bạn thật sự tin điều này và nói điều này cho người khác” (Rô-ma 10:9-10 CEV). 

Bạn không cần phải dọn dẹp cuộc sống của mình cho sạch sẽ trước khi bạn đến với Chúa để được cứu. Bạn như thế nào thì cứ đến với Chúa như thế đó, sẵn sàng ăn năn tội lỗi của mình và giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Nếu bạn sẵn sàng làm điều đó, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: 

“Kính lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Ngài, con sẽ được cứu. Mọi điều con đã từng làm sai trái sẽ được tha thứ, con sẽ học biết mục đích của cuộc đời con, và một ngày nào đó Chúa sẽ đón tiếp con vào trong nhà vĩnh cửu của Ngài trên thiên đàng. 

“Con xin xưng tội mình, và con tin Chúa là Cứu Chúa của con. Con tin cậy Chúa khi Ngài nói rằng nếu con hết lòng tin, Chúa sẽ cứu con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc sống của con như là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay con xin trao hết mọi phần của cuộc sống con vào trong sự quản lý của Chúa. 

“Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì phục vụ cho chính mình. Con muốn nói cho người khác biết về tình yêu cứu chuộc của Ngài. Con xin cam kết cuộc sống của con vào Ngài và cầu xin Chúa cứu con và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.” 

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Bạn đã có Chúa Phục Sinh quyền năng làm Cứu Chúa của bạn! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa! Nguyện xin Mùa Phục Sinh năm nay là một mùa thật phước hạnh cho bạn và những người thân yêu của bạn. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men! 

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like