Home Chuyên Đề Làm Sao Tôi Có Thể Chắc Chắn Tôn giáo Nào Đúng?

Làm Sao Tôi Có Thể Chắc Chắn Tôn giáo Nào Đúng?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi lớn lên một đứa trẻ mồ côi và được dạy nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Bây giờ tôi đã trưởng thành, tôi bối rối hơn bao giờ hết và dường như không thể chọn được chân lý. Có nhiều tôn giáo tôn thờ các vị thần khác nhau nhiều hơn cả Chúa bên Cơ đốc giáo, Đấng hứa sẽ không bao giờ lìa xa những người theo Ngài. Các vị thần khác có hứa sẽ luôn ở cùng với những người theo họ không? Làm thế nào tôi có thể biết Chúa Giê-xu thực sự là Đấng Chân Thần?

Trả lời:

Khi nói đến những lời hứa, thật là thú vị khi đối chiếu lời Chúa với các nhà lãnh đạo tôn giáo và triết học. Khi nhà triết học Hy Lạp Socrates sắp chết, một trong những đệ tử của ông than khóc rằng ông sẽ để họ mồ côi. Các nhà lãnh đạo của các tôn giáo trên thế giới không thể hứa rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ những người theo họ. Nhưng Chúa Giê-xu nói: Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” (Giăng 14:18).

Kinh Thánh chứa đầy những hứa ngôn của Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào… Ta với Cha là một.” (Giăng 12:44-49, 10:30).

Điều gì phân biệt Cơ đốc giáo với tất cả các tôn giáo trên thế giới? Cơ đốc giáo mang chân lý cứu chuộc bởi sự chết của Đấng Cứu Rỗi vì cớ tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá; Cơ đốc giáo bày tỏ sự thật rằng Đấng Christ đã sống lại. Tôn giáo có thể là bất cứ điều gì. Nhưng Cơ đốc giáo chính là Chúa đến với loài người trong một mối quan hệ cá nhân, và lời hứa của Ngài là chắc chắn rằng, “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.(Hê-bơ-rơ 13: 5). “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa.” (Ê-sai 45: 5). Quý vị hãy tin cậy nơi Chúa ngay hôm nay nhé.

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like