Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Bài Ai Ca Của Đa-Vít

Ngày 13 – Bài Ai Ca Của Đa-Vít

by Thúy Diễm
30 đọc

Đa-vít đã làm bài ai ca để than khóc về cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than, và truyền dạy bài ai ca này cho chi phái Giu-đa. Đa-vít tiếc thương, vì những sự chết này là sự mất mát của cả dân tộc lẫn cá nhân.

2 Sa-mu-ên 1:17-27 

17 Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ, 18 mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách Gia-sa: 19 “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Kẻ danh vọng của ngươi đã bị giết trên các đồi cao! Ôi sao các anh hùng nầy lại gục ngã! 20 Đừng loan tin nầy ở Gát, chớ rao truyền trong các đường phố Ách-ca-lôn, kẻo các con gái Phi-li-tin vui vẻ, và bọn con gái kẻ không cắt bì mừng rỡ chăng! 21 Hỡi các núi Ghinh-bô-a! Nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, và đồng ruộng chẳng sinh ngũ cốc để làm tế lễ; vì ở đó, cái khiên của anh hùng bị nhem nhuốc, tức là cái khiên của Sau-lơ, sẽ không còn được xoa dầu nữa. 22 Cung của Giô-na-than chẳng quay về mà không dính đầy máu kẻ chết, và mỡ của những dũng sĩ; gươm của Sau-lơ cũng chẳng trở về không. 23 Sau-lơ và Giô-na-than thương yêu nhau thắm thiết, khi sống, lúc chết cũng chẳng rời nhau: họ nhanh hơn chim ưng, mạnh hơn sư tử! 24 Hỡi các thiếu nữ Y-sơ-ra-ên, hãy khóc thương Sau-lơ! Người đã mặc cho các cô áo điều lộng lẫy, cài trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng. 25 Ôi, sao những dũng sĩ phải gục ngã giữa chiến trận! Giô-na-than bị giết chết trên các đồi cao. 26 Giô-na-than, anh tôi ơi! Lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi thỏa dạ; tình yêu của anh đối với tôi thật diệu kỳ, hơn cả tình yêu người nữ. 27 Ôi, sao những anh hùng ngã xuống, và vũ khí của họ thành vô dụng, bỏ đi!”

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít đã nhìn thấy cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than từ cái nhìn của nước Trời, và than khóc cho hai người lãnh đạo, một sự mất mát đối với chính ông và dân Y-sơ-ra-ên. Cho nên, ông đã làm bài ai ca và truyền lệnh cho dân mình hát bài ai ca ấy (c.17-18).

Đa-vít làm bài ai ca này để miêu tả sự dũng cảm, sự đẹp đẽ và vẻ đẹp của Sau-lơ và Giô-na-than. Trong đời Sau-lơ, chắc chắn đã có một số sai lầm, đặc biệt là sự bất tuân của ông ta đối với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng Đa-vít không nói về những điều này; thay vào đó, ông tập trung vào sức mạnh và những thành tựu của Sau-lơ để khen ngợi vẻ đẹp của dân sự Đức Chúa Trời (c.19-27).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-18 Đa-vít đã làm bài ai ca mà dân Giu-đa có thể than khóc một cách công khai. Thời đại này dạy chúng ta rằng nếu chúng ta tỏ ra buồn bã thì chúng ta đang thừa nhận sự yếu đuối của mình và vì thế không phù hợp để nắm giữ quyền lực. Tuy nhiên, thay vì lẩn tránh sự phiền muộn, nếu chúng ta thừa nhận rằng đau đớn là đau đớn, thừa nhận thực tế của nó, sự đau đớn sẽ không làm chúng ta mệt mỏi và không thắng chúng ta được.

C.26 Tình bạn giữa Giô-na-than và Đa-vít còn mạnh hơn cả tình mẫu tử hoặc tình yêu vợ chồng. Thực tế là cái chết của Giô-na-than xác nhận Đa-vít là người kế vị ngai vàng ngay lập tức, đã không an ủi được Đa-vít. Trên đời này, có những điều còn quan trọng hơn cả tiền bạc, danh vọng, quyền lực.

Tham khảo   

1:21 Nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống – và đồng ruộng chẳng sinh ngũ cốc để làm tế lễ! Đa-vít mong muốn nơi mà Sau-lơ và Giô-na-than chết không có phước hạnh. Dòng cái khiên của anh hùng bị nhem nhuốc được so sánh với dòng tiếp theo, cái khiên của Sau-lơ sẽ không còn được xoa dầu nữa (ví dụ: “không ở trong điều kiện thích hợp”), vì những chiếc khiên bằng da được xử lý bằng dầu).

1:22 Máu và mỡ thường được dùng là một cặp từ để nhắc đến toàn bộ của lễ.

1:24 áo điều, được nhuộm màu bằng thuốc nhuộm làm từ thân của một loại côn trùng đã khô, là dấu hiệu của sự thịnh vượng (Châm Ngôn 31:21).

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng có thể khóc khi chúng con cần phải khóc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 4-6

Bình Luận:

You may also like