Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Đa-Vít Nghe Tin Sau-Lơ Chết

Ngày 12 – Đa-Vít Nghe Tin Sau-Lơ Chết

by Thúy Diễm
30 đọc

Khi Đa-vít nghe chàng thanh niên người A-ma-léc nói cho ông tin Sau-lơ và Giô-na-than đã chết ở chiến trường, và khoe khoang rằng chính anh ta đã giết Sau-lơ, Đa-vít xử anh ta tội chết.

2 Sa-mu-ên 1:1-16 

1 Sau khi Sau-lơ chết, Đa-vít đã thắng người A-ma-léc trở về và ở lại Xiếc-lác hai ngày. 2 Đến ngày thứ ba, có một người từ trại quân Sau-lơ đến, quần áo rách nát, đầu đầy bụi đất. Khi đến trước mặt Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất mà lạy. 3 Đa-vít hỏi người ấy: “Ngươi từ đâu đến?” Người ấy đáp: “Tôi đã trốn thoát từ trại quân Y-sơ-ra-ên.” 4 Đa-vít nói: “Việc gì đã xảy ra? Hãy thuật lại cho ta.” Người ấy thưa: “Dân chúng đã bỏ chạy khỏi chiến trường, nhiều người đã ngã chết, cả vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than cũng chết.” 5 Đa-vít hỏi người thanh niên đưa tin cho ông: “Làm sao ngươi biết Sau-lơ và con trai người đã chết?” 6 Người thanh niên đưa tin thưa: “Tình cờ tôi ở trên núi Ghinh-bô-a và thấy vua Sau-lơ đang tựa vào cây giáo mình, trong khi chiến xa và kỵ binh địch bám sát vua. 7 Người quay lại thấy tôi và gọi. Tôi thưa: ‘Có tôi đây.’ 8 Người hỏi tôi: ‘Ngươi là ai?’ Tôi thưa: ‘Tôi là người A-ma-léc.’ 9 Người tiếp: ‘Hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị choáng váng, nhưng hãy còn sống.’ 10 Vậy, tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người không thể sống sau khi đã ngã gục. Sau đó, tôi lấy vương miện trên đầu người và vòng đeo tay của người đem về đây cho chúa tôi.”

11 Đa-vít nắm lấy áo mình xé ra; tất cả những người ở với ông cũng làm như vậy. 12 Họ than vãn, khóc lóc, và kiêng ăn cho đến chiều tối vì Sau-lơ và Giô-na-than, con trai người, vì dân của Đức Giê-hô-va và nhà Y-sơ-ra-ên, vì những người đã ngã chết bởi gươm.

13 Đa-vít hỏi người thanh niên đưa tin: “Ngươi từ đâu đến?” Người ấy đáp: “Tôi là con của một người ngoại bang, dân A-ma-léc.” 14 Đa-vít nói: “Ngươi không sợ khi ra tay giết người được xức dầu của Đức Giê-hô-va sao?” 15 Rồi Đa-vít gọi một thuộc hạ trẻ tuổi và bảo: “Hãy lại gần, đánh chết hắn đi!” Người ấy đánh hắn, và hắn chết. 16 Đa-vít nói với người ấy: “Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi! Chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi, vì ngươi đã nói rằng: ‘Chính tôi đã giết người được xức dầu của Đức Giê-hô-va.’”

Suy ngẫm và hiểu

Người trai trẻ A-ma-léc trông chờ một phần thưởng lớn khi anh ta báo cho Đa-vít tin Sau-lơ và Giô-na-than đã chết ở chiến trường, và chính anh ta đã giết Sau-lơ. Nhưng Đa-vít đã ban sự chết cho anh ta, công bố rằng đó là tội giết người được xức dầu của Đức Chúa Trời. Người trai trẻ đã nghĩ cách sai lầm rằng Đa-vít sẽ vui mừng vì cái chết của kẻ thù mình, và việc cố gắng dùng điều đó cho thành công của riêng anh ta đã dẫn anh ta đến việc bị ngã xuống. Sự việc này cho thấy rằng nước của Đa-vít sẽ không dựa trên sự tham lam và cách thức của đời này, nhưng nước đó sẽ là một nước của mọi người theo quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời (c.1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Đa-vít không thấy vui trong cái chết của Sau-lơ. Nếu mục tiêu của ông là trở thành vua, thì chắc hẳn ông đã vui rồi, nhưng vì mối quan tâm của ông là thiết lập nước Trời, nên Đa-vít đã than khóc và kiêng ăn vì cái chết của Sau-lơ. Khi nào chúng ta vui mừng và khi nào chúng ta than khóc? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ cho chúng ta thấy điều chúng ta mong muốn thật sự là gì.

C.13-16 Thay vì nhận được phần thưởng lớn, thanh niên người A-ma-léc lại nhận được án tử hình ngay lập tức. Đây là sự trừng phạt cho việc giết “vị vua được xức dầu”, người không ai được làm hại, nhưng đó cũng là lời công bố rằng Đa-vít vô tội đối với cái chết của Sau-lơ và sự bày tỏ ý muốn của Đa-vít rằng vương miện của vua không thể được ban cho bởi kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

1:1-2 Câu 1 tiếp theo các sự việc của 1 Sa-mu-ên 30; trong 2 Sa-mu-ên 1:2 một người A-ma-léc (c.8) đã đến tường thuật lại các sự việc của 1 Sa-mu-ên 31. Có lẽ Sau-lơ đã chết vào khoảng cùng lúc khi Đa-vít trở lại Xiếc-lác, vì dân A-ma-léc đã đến vào ngày thứ ba sau khi Đa-vít trở lại. Xé áo và vãi bụi lên đầu là dấu hiệu của sự than khóc.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con không đặt tất cả sự đam mê của mình vào việc thực hiện những điều Ngài không đẹp lòng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 1-3

Bình Luận:

You may also like