Home Tôi Viết Lời Hứa Ngài Còn Y Nguyên

Lời Hứa Ngài Còn Y Nguyên

by Thanh Tân
30 đọc

Thật vậy lời hứa của Chúa dành cho những ai tin Ngài vẫn còn ứng nghiệm đến ngày nay, nếu chúng ta tin cậy Ngài, nếu chúng ta ở trong Ngài, trao dâng cuộc đời của chúng ta cho Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an phước hạnh Ngài ban cho chúng ta, vì Ngài hứa với chúng ta rằng, Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Chúng ta có sẵn sàng trao dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa hay không? Dù đau buồn hay phước hạnh chúng ta có luôn luôn sẵn sàng theo Ngài đi bất cứ nơi đâu Chúa gọi hay nhiều lúc chúng ta suy nghĩ điều này là tốt nhưng đối với Chúa, Chúa lại muốn ban cho chúng ta điều tốt hơn. Chúng ta có sẵn sàng trả giá và vâng lời Ngài hay không? Nếu chúng ta nói với lòng biết chắc như David đã nói: Đức Giê hô va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, và dầu tôi có đi trong trũng bóng chết, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa gì,vì Chúa luôn ở cùng tôi. Vậy chúng ta sẽ chẳng lo lắng điều gì nữa, hãy trao dâng tất cả cho Ngài và trọn cuộc đời này hãy luôn ngợi khen Ngài và nói rằng: Ngài chính là lí do duy nhất để chúng con ngợi khen..

Lê Chí Công

Bình Luận:

You may also like