Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Đức Chúa Jêsus Chiến Thắng Cám Dỗ

Ngày 12 – Đức Chúa Jêsus Chiến Thắng Cám Dỗ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi chịu báp-têm, Đức Chúa Jêsus đã đi vào hoang mạc, vì Đức Thánh Linh dẫn dắt và chịu ma quỷ cám dỗ. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ bằng Lời của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 4:1-13 

1 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh; Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. 2 Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian ấy đã mãn thì Ngài đói. 3 Ma quỷ nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi!” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ” 5 Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, 6 và nói: “Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. 7 Vậy, nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi.” 8 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ” 9 Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy lao mình xuống đi; 10 vì có lời chép: ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi, 11 các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”

12 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời phán: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.’ ” 13 Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác. 

Suy ngẫm và hiểu

Được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đức Chúa Jêsus đã đi vào hoang mạc, Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày ở đó và liên tục chịu ma quỷ cám dỗ (c.1-12).

Ma quỷ đã cám dỗ Đức Chúa Jêsus dùng quyền năng là Con Đức Chúa Trời của Ngài để làm dịu cơn đói, để nhận được thẩm quyền và sự vinh quang của đời này, và để thử thách sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jêsus, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã đánh bại từng âm mưu của ma quỷ muốn chức vụ của Ngài thỏa hiệp, bằng cách bám chắc vào các chân lý của Kinh Thánh (c.3-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.2-11 Những sự cám dỗ của ma quỷ đã thuyết phục một cách xảo quyệt. Tuy nhiên, Chúa đã đến để cứu những người bị mắc kẹt trong sự chết vì thất bại của họ trong đức tin và sự thuận phục, vì thế, điều quan trọng đối với Đức Chúa Jêsus là trung thành với sự kêu gọi của Ngài, chứ không phải với sự công chính hoặc lợi ích riêng, ngay cả khi nó dẫn đến sự chết của Ngài. Chúng ta hãy đừng bảo vệ sự bất tuân của mình bằng những lời biện hộ hợp lý, mà hãy sống mỗi ngày trong quyền năng của Lời Chúa qua sự thuận phục đơn sơ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Ma quỷ đã bỏ đi “cho đến khi có một cơ hội khác”. Điều này cho thấy rằng chiến thắng của Đức Chúa Jêsus trong hoang mạc chỉ là khởi đầu trận chiến của Ngài với ma quỷ. Sa-tan sẽ không ngừng cố gắng để tiêu diệt chức vụ của Đức Chúa Jêsus, và sẽ cám dỗ Ngài thậm chí đến tận giây phút cuối cùng của Ngài trên thập tự giá. Điều đó cũng tương tự đối với chúng ta: Sa-tan sẽ cám dỗ chúng ta cho đến tận cuối đời của mình. Cho nên, chúng ta phải lắng nghe và thuận phục Lời Chúa, để chúng ta có thể chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ và sống đời sống thánh khiết, giống như Đức Chúa Jêsus đã sống.

Tham khảo   

4:1 Đức Chúa Jêsus, được Đức Thánh Linh xức dầu lúc chịu báp-têm (3:22) và đầy dẫy Đức Thánh Linh (xem 1:41), được Thánh Linh dẫn dắt để đối diện với Sa-tan.

4:2 Bốn mươi ngày làm gợi nhớ lại 40 năm của dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong hoang mạc (Dân Số Ký 14:34) và và 40 ngày kiêng ăn của Môi-se (Xuất Ai Cập Ký 34:28; Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:9) và Ê-li (1 Các Vua 19:8).

4:2 bị cám dỗ (phân từ hiện tại) cho thấy Đức Chúa Jêsus đã chịu cám dỗ suốt 40 ngày và cả ba sự cám dỗ được đề cập đều là đỉnh điểm. ma quỷ.Một thuật ngữ Hy Lạp (diabolos) được dùng bảy lần trong sách Lu-ca-Công Vụ Các Sứ Đồ. Nó thường dịch sang tiếng Hê-bơ-rơ là satan (“Satan”) trong Bản Bảy Mươi. Nó là kẻ thù lớn nhất của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con suy ngẫm Lời Ngài như là bánh hằng ngày của chúng con, và xin hãy giúp chúng con chiến thắng những sự cám dỗ chúng con sẽ đối diện hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 37-40

Bình Luận:

You may also like