Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Sam-Sôn Đánh Bại Người Phi-Li-Tin

Ngày 02 – Sam-Sôn Đánh Bại Người Phi-Li-Tin

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Sam-sôn thua trong việc cá cược với câu đố của ông, và thậm chí mất người vợ của ông cho người Phi-li-tin, ông đã công bố trả thù người Phi-li-tin. Ông đã một mình đánh lại họ và đã thắng họ.

Các Quan Xét 15:1-20

1 Ít lâu sau, nhằm mùa gặt lúa mì, Sam-sôn đi thăm vợ mình và đem cho nàng một con dê con. Ông nói: “Con muốn đến với vợ của con ở trong phòng.” Nhưng cha nàng không cho phép ông vào. 2 Cha nàng nói: “Cha tưởng con ghét nó nên đã gả nó cho bạn con rồi. Em gái nó không xinh hơn nó sao? Vậy, hãy lấy em nó thế cho nó.” 3 Sam-sôn nói: “Nếu lần nầy con có làm hại dân Phi-li-tin thì con cũng vô tội.” 4 Vậy Sam-sôn đi bắt ba trăm con chồn và cột đuôi chúng thành từng cặp, rồi lấy đuốc gắn giữa hai cái đuôi. 5 Ông đốt đuốc và thả những con chồn ấy vào đồng lúa mì chưa gặt của dân Phi-li-tin. Như vậy, ông đốt lúa mì đã bó cũng như lúa mì chưa gặt, và các vườn ô-liu. 6 Dân Phi-li-tin hỏi: “Ai đã làm điều đó?” Người ta đáp: “Sam-sôn, con rể của một người ở Thim-na, vì người nầy bắt vợ hắn gả cho một người bạn của hắn.” Vậy dân Phi-li-tin đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa. 7 Sam-sôn nói: “Nếu các người đã làm như thế thì tôi quyết sẽ trả thù các người rồi mới chịu ngồi yên.” 8 Ông tiến đánh chúng dữ dội và giết nhiều người. Sau đó, ông đi xuống và ở trong hang đá Ê-tam. 9 Bấy giờ, dân Phi-li-tin đi lên đóng quân ở Giu-đa và tràn đến Lê-chi. 10 Người Giu-đa nói với chúng rằng: “Tại sao các người lên đánh chúng tôi?” Chúng đáp: “Chúng tôi lên đây để trói Sam-sôn và sẽ đối xử với hắn như hắn đã đối xử với chúng tôi!” 11 Ba nghìn người Giu-đa đi xuống hang đá Ê-tam và nói với Sam-sôn: “Anh không biết dân Phi-li-tin đang thống trị chúng ta sao? Vậy anh đã làm điều gì khiến chúng tôi phải bị liên lụy?” Ông trả lời: “Tôi đã đối xử với chúng như chính chúng đã đối xử với tôi thôi.” 12 Họ lại nói: “Chúng tôi xuống đây để trói anh và nộp anh cho dân Phi-li-tin.” Sam-sôn tiếp: “Xin hãy thề với tôi là chính anh em không được giết tôi.” 13 Họ trả lời: “Được, chúng tôi chỉ muốn trói anh và nộp vào tay chúng chứ chẳng muốn giết anh đâu.” Vậy, họ trói ông bằng hai sợi dây mới, và dẫn ông ra khỏi hang đá.

14 Khi ông đến Lê-chi, dân Phi-li-tin reo hò chạy về phía ông. Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Sam-sôn, khiến những dây cột rớt khỏi cánh tay ông như chỉ gai bị lửa đốt. 15 Thấy một cái xương hàm lừa còn tươi, ông vớ lấy và đánh giết một nghìn người Phi-li-tin. 16 Bấy giờ Sam-sôn nói: “Với một xương hàm lừa, giết thây chất thành đống! Với một xương hàm lừa, ta đánh giết cả nghìn tên!”17 Khi nói xong, ông ném xương hàm lừa khỏi tay mình, và đặt tên chỗ đó là Ra-mát Lê-chi. 18 Vì khát nước quá, ông cầu khẩn Đức Giê-hô-va rằng: “Chúa đã ban cho đầy tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy, chẳng lẽ bây giờ con phải chết khát, và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?” 19 Đức Chúa Trời chẻ bộng đá ở Lê-chi cho nước phun ra. Khi Sam-sôn uống nước thì tinh thần tươi tỉnh trở lại và được hồi sức. Vì thế, người ta đặt tên suối nầy là Ên Ha-cô-rê cho đến ngày nay. Suối ấy ở Lê-chi. 20 Sam-sôn làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên hai mươi năm trong thời kỳ người Phi-li-tin thống trị Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Sam-sôn được biết rằng vợ ông đã cưới một người nam khác, ông trở nên tức giận và tấn công người Phi-li-tin. Sử dụng 300 con cáo đốt lửa đuôi chúng, ông đã đốt lúa mì và vườn quả của người Phi-li-tin, và giết nhiều người trong số họ. Phản ứng lại, người Phi-li-tin đã huy động một đạo quân và tấn công đất của Giu-đa. Những người nam của Giu-đa, sợ hãi trước cuộc tấn công bất ngờ của người Phi-li-tin, đã bắt Sam-sôn và nộp cho người người Phi-li-tin. Lúc đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng trên Sam-sôn, và Sam-sôn đã giết 1,000 người nam của đội quân Phi-li-tin bằng một chiếc hàm lừa (c.1-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-8 Dẫu rằng Sam-sôn đã đánh bại người  Phi-li-tin trong một hành động trả thù cá nhân, Đức Chúa Trời đã ở phía sau ông và sử dụng sự liều lĩnh và những hành động dữ dội của ông để cứu Y-sơ-ra-ên. Tương tự, chúng ta có thể thẩy thậm chí trong giữa lịch sử đen tối của chúng ta, đầy những sự căm ghét, sự báo thù và sự yếu đuối của nhân loại, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hoàn tất kế hoạch cứu rỗi không chút sai sót của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-13 Bộ tộc Giu-đa là bộ tộc đầu tiên chinh phục bộ tộc Ca-na-an (1:1-3), nhưng họ đã trở nên thỏa mãn và, vào thời của Sam-sôn, đã bị người Phi-li-tin cai trị. Họ đã thỏa hiệp với dân Ca-na-an và trở nên bại hoại, và vì thế đã quay lại con đường nô lệ.

Tham khảo   

15:8 ông đánh chúng vào hông và đùi. Ý nghĩa chính xác của thành ngữ này không rõ. Có lẽ Sam-sôn bỏ lại những kẻ thù của ông thành một đống lộn xộn chân và đùi. Cách diễn đạt có thể bắt nguồn từ nghệ thuật đấu vật, nơi sức mạnh thể lực như của Sam-sôn rõ ràng là một thế lợi.

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, chúng con mong chờ và trông đợi nơi ân điển của Ngài, điều mang đến cho chúng con những suối nước khi chúng con kêu xin với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mi-chê 1-4

Bình Luận:

You may also like