Home Tin Lành Thiên Chúa Là Cha

Thiên Chúa Là Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một số người cũng nghĩ rằng người tin Chúa là người “bỏ ông bỏ bà” hay không còn hiếu kính cha mẹ nữa! Thật sự không phải như vậy, trong mười giới răn Thiên Chúa ban cho con người – bốn điều đầu tiên liên quan đến bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và sáu điều còn lại là bổn phận giữa người với người – thì giới răn đầu tiên trong bổn phận giữa người với người là giới răn: “Hãy hiếu kính cha mẹ.” Chữ hiếu vì vậy đứng hàng đầu trong mối quan hệ giữa người với người theo lời dạy của Chúa.

Nhưng “hiếu” hay “hiếu kính” nghĩa là gì? Theo nguyên ngữ, “hiếu” hay “hiếu kính” nói đến một sức nặng, hàm ý nhắc chúng ta đặt nặng vấn đề, hay đặt lên hàng đầu, hay tôn trọng như chữ “trọng” trong tiếng Hán Việt cũng có nghĩa là nặng. Hiếu kính vì vậy có nghĩa tôn trọng nghĩa là người làm con sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Chi tiết về điều nầy chúng tôi đã giải thích rõ ràng trong quyển Chữ Hiếu Trong Cơ-đốc giáo, nếu muốn có để đọc thêm xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình. Tuy nhiên, trở lại với chữ hiếu trong mối quan hệ hằng ngày, chúng tôi muốn nói đến điều sau đây.

Bạn và tôi hãy cùng nhau suy nghĩ điều nầy: trong đời sống hàng ngày, vấn đề then chốt của chúng ta là gì? Vấn đề then chốt của con người là những mối quan hệ. Quan hệ giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa bạn bè, giữa những người cùng làm việc, giữa chủ nhân và công nhân, giữa thầy với trò, giữa bác sĩ với bệnh nhân, giữa người buôn bán với khách hàng, giữa người lái xe với khách bộ hành đi trên đường và ngay cả giữa chính chúng ta với bản thân của chúng ta nữa. Nếu ta có cái nhìn đúng về chính mình, có mối quan hệ tốt với chính mình, không mặc cảm, đời sống sẽ dễ dàng, thoải mái. Tương tự như vậy với những mối quan hệ khác và từ cá nhân đến đoàn thể, từ cộng đồng đến xã hội, từ nước nầy đến nước khác, nếu mỗi người sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, trong mối quan hệ tốt đẹp, chúng ta sẽ có thiên đường trên trần gian nầy! Nhưng trên thực tế chúng ta không có điều đó, lý do là vì những mối quan hệ bị đổ vỡ: vợ chồng không còn thương yêu nhau, anh chị em tỵ hiềm nhau, bạn bè nghi kỵ nhau, những mối quan hệ căn bản không còn bền chặt và do đó nẩy sinh ra những khó khăn, những vấn đề phức tạp khác.

Nằm trên tất cả những mối quan hệ đó là mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa. Khi mối tình Trời-người không tốt đẹp thì mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó bị gãy đổ. Điều nầy xảy ra là vì Thiên Chúa chính là sự sống của con người, nói đúng hơn, Thiên Chúa là Cha của chúng ta và chỉ khi nào chúng ta nối lại mối tình Cha-con đã bị gãy đổ đó, chúng ta mới có thể giải quyết được những mối quan hệ khác. Thiên Chúa là Cha của chúng ta vì Ngài đã tạo dựng chúng ta và mối tình Cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa bị gãy đổ là vì chúng ta đã không sống theo lời dạy hay ý muốn của Cha chúng ta.

Trong bài cầu nguyện mẫu, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: “Ý Cha được nên ở đất như Trời.” Lời cầu nguyện nầy thật thích hợp trong dịp ngày của những người cha vì nó nhắc cho chúng ta nhớ về bổn phận cao quý nhất của con người, đó là bổn phận đối với Đấng Tạo Hóa, Đấng đã sinh thành chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thou. Cầu nguyện xin cho ý Cha được nên nghĩa là chúng ta muốn thưa với Chúa rằng chúng ta sẵn sàng làm những điều Chúa muốn chúng ta làm.

Trong mối quan hệ cha con hay nói đến chữ hiếu trong đời sống hàng ngày thì vâng lời hay vâng phục là điều đứng hàng đầu. Hiếu thảo là nói đến vâng lời. Một người con có hiếu là người con biết vâng lời và người con không thể vâng lời nếu không biết cha mình muốn gì. Để có thể vâng lời cha, người con phải biết ý cha. Ý muốn của cha thể hiện trong lời nói hay trong những lời sai bảo. Có những điều người con không hiểu nhưng vì biết cha mình lớn hơn, khôn ngoan hơn mình, yêu thương và mong muốn những điều ích lợi cho mình, nên người con sẵn sàng vâng lời. Mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là Cha của chúng ta, chúng ta là con của Ngài và chúng ta có bổn phận vâng lời Ngài, làm theo ý Ngài. Chúng ta phải luôn luôn tâm niệm “ý Cha được nên ở đất như trời.” Cầu nguyện “ý Cha được nên ở đất như trời” là cầu nguyện rằng con muốn sống trên trần gian nầy làm theo những điều Chúa muốn con làm để đời sống con luôn luôn lúc nào cũng phù hợp với chương trình và ý định của Chúa ở trên trời.

Bạn có muốn biết chương trình và ý định của Chúa như thế nào để làm theo không? Hãy tìm đọc lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Lời Chúa cho chúng ta biết trong bổn phận làm người, bổn phận đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta phải kính thờ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể tự mình giải thoát lấy mình nhưng phải đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời mang thân xác con người để chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng tin Chúa chẳng những chỉ là chấp nhận có Chúa nhưng cũng có nghĩa là chúng ta ký thác cuộc đời của chúng ta vào tay Chúa, để cho Ngài hướng dẫn như đứa con tin tưởng trong vòng tay của người Cha. Khi mối quan hệ cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa được tốt đẹp, mọi mối quan hệ khác sẽ theo đó diễn tiến tốt đẹp và đó chính là làm cho “ý Cha được nên ở đất như Trời!”

Như đã nói lúc nãy, vấn đề then chốt của con người là vấn đề những mối quan hệ. Quan hệ giữa Bạn với những người chung quanh mình như thế nào? Tốt đẹp hay có nhiều rạn nứt, đổ vỡ? Quan hệ giữa Bạn với chính mình thì sao? Bạn mang nhiều mặc cảm và dễ buồn, dễ giận hay Bạn có cái nhìn đúng về chính mình: biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người toàn hảo tốt đẹp? Thánh Kinh khi nói đến mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với con người thường dùng mối quan hệ cha con để mô tả mối quan hệ đó. Điều nầy cho chúng ta thấy một khuôn mẫu lý tưởng về tình phụ tử. Có những người không có mối quan hệ tốt với cha nên giờ đây nghĩ đến cha vẫn còn buồn còn giận và vì vậy khó hiểu được ý niệm Đức Chúa Trời là Cha. Nhưng chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là Cha trong ý nghĩa lý tưởng: Chúa là người Cha lý tưởng, yêu thương, nhân từ nhưng cũng kỷ luật, sửa dạy chúng ta cách chừng mực.

Tóm lại một lời, tôi muốn thưa với Bạn điều nầy: Thiên Chúa là Cha của chúng ta, nhưng chúng ta có ở trong mối quan hệ tốt với người cha đó hay chưa? Lời Chúa dạy: “Người nào nhận Chúa, nghĩa là đặt lòng tin nơi Chúa, Ngài sẽ ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Làm con Thiên Chúa không phải là người sinh bởi khí huyết, hay tình dục hay ý người nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời.” Đặt lòng tin nơi Chúa chúng ta sẽ sinh ra trong gia đình của Chúa, được tái sinh, được đổi mới. Chúng ta sẽ hưởng mọi quyền lợi của một người con, đồng thời cũng biết trách nhiệm của một người con. Chúng ta sẽ luôn luôn tâm nguyện “Ý Cha được nên ở đất như trời” và làm theo lời tâm nguyện đó nhgĩa là làm một người con hiếu thảo với người cha trên trên trần thế nầy và cũng trọn một lòng kính yêu Chúa, sống đúng theo khuôn mẫu yêu thương của tình phụ tử Thiên Chúa đã thể hiện trong đời sống chúng ta.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Nguồn Tinlanhbayarea.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like