Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Thực Hành Điều Tốt Và Tình Yêu Thương

Ngày 28 – Thực Hành Điều Tốt Và Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 5:33-48

33 Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Chớ bội lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa.’ 34 Nhưng Ta bảo các con: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; 35 đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn. 36 Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. 37 Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra.

38 Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy; 40 nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong; 41 nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng từ chối.

43 Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ 44 Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con 45 để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.

46 Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? 48 Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.”

Suy ngẫm và hiểu

Luật pháp ra lệnh không được thề dối và giữ lời hứa (lời thề) với Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus phán rằng đừng thề gì hết. Vì nếu chúng ta chân thật, thì chúng ta không cần phải thề gì cả (c. 33-37).

Ngoài ra, Đức Chúa Jêsus đã bảo họ đừng biện minh cho sự trả thù theo sự phán quyết của Luật pháp, “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Ngài bảo họ hãy hoàn toàn từ bỏ quyền trả thù (c. 38-42).

Điều này là vì dân của Nước Đức Chúa Trời (các môn đồ của Đức Chúa Jêsus) phải có khả năng yêu thương được kẻ thù của họ như là những người lân cận của họ (c. 43-48).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.48 Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài toàn thiện (trọn vẹn) như Ngài là trọn vẹn. Vì thế, con cái được vào trong ánh sáng của Nước Đức Chúa Trời không phải chỉ bày tỏ bản chất của Đức Chúa Cha trong một số đời sống xuất  sắc, mà là trong mọi lĩnh vực của đời sống. Điều này không thể thực hiện được bằng khả năng riêng của chúng ta, nhưng có thể thực hiện được bằng quyền năng của tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời, đã ban Con Một của Ngài để cứu chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng tình yêu thương và quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời sẽ tể trị trên đời sống của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-37 Những người của kỷ nguyên mới mà Đức Chúa Jêsus đã đến và đã mang đến cho chúng ta, sống bằng sự công chính của Nước Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta có thể trung thành với nhau mà không cần thề gì hết. Một xã hội có nhiều lời thề chỉ chứng tỏ rằng có nhiều sự dối trá. Chúng ta hãy chắc chắn những lời của chúng ta là chân thật – thậm chí không cần thề.

Tham khảo   

5:33-37 Một lời thề liên quan đến việc khẩn cầu danh của Đức Chúa Trời, hoặc dùng danh này thay thế cho điều đó, để đảm bảo sự đúng đắn của những tuyên bố của một người (so sánh với Dân số ký 30:2). Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus hoàn toàn không được thề. Thay vì thế, nhân cách của họ nên là sự chính trực như thế để những lời nói của họ có thể được tin cậy mà không cần thề.

5:45 con. Con cái của Cha Thiên Thượng là những người đáp lại ý muốn của Ngài như đã được diễn tả trong chức vụ của Đức Chúa Jêsus (so sánh với 12:48-50). Mặt trời…mưa. Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển và sự chăm sóc đối với mọi tạo vật của Ngài; vì thế các môn đồ của Đức Chúa Jêsus phải noi gương làm theo Đức Chúa Trời và yêu cả người lân cận lẫn kẻ thù.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống một đời sống không chỉ yêu thương những người lân cận của chúng con mà còn yêu thương cả kẻ thù của chúng con nữa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 39-40

Bình Luận:

You may also like