Home Tin Lành Đối Diện Với Năm Mới Không Sợ Hãi

Đối Diện Với Năm Mới Không Sợ Hãi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bạn và tôi có thể sống trong năm sắp tới không sợ hãi gì nếu chúng ta áp dụng bốn chân lý tuyệt diệu này trong cuộc đời chúng ta và ghi sâu những điều này trong lòng chúng ta.

Sự thỏa lòng về sự chu cấp của Ngài:

Sự thỏa lòng là không có điều bạn muốn, nhưng là muốn điều bạn đã có rồi. I Timôthê 6: 6-8 chép “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng”. Nếu bạn biết Đức-Chúa-Jesus Christ bạn có sự thỏa lòng, nếu bạn có quần áo mặc trên người, vật thực để ăn và có Chúa Jesus trong lòng, bạn là người giàu có.

Bạn có biết tại sao chúng ta sợ hãi không? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những nhu cầu của chúng ta và những nhu cầu của những người chúng ta yêu mến sẽ không được đáp ứng hay chúng ta sợ là những điều mà chúng ta nghĩ đáp ứng được cho những nhu cầu của mình sẽ bị lấy đi mất. Nhu cầu sâu xa nhất trong lòng bạn chỉ có thể được đáp ứng bởi Chúa Jesus Christ.


Sự hiện diện của Ngài ở cùng bạn:

Tôi không biết tôi sẽ phải đối diện với điều gì trong năm tới, nhưng có một điều mà tôi biết là Ngài sẽ không bỏ tôi. Bạn có phải là con cái Chúa, Ngài sẽ không bao giờ lià bạn đâu, điều này thật tuyệt diệu phải không?

Lý do mà chúng ta có thể sợ hãi trong năm tới là gì? bởi vì chúng ta sợ mình sẽ phải đối diện với điều gì đó mà chúng ta không hiểu được mà chúng ta phải đối diện với điều đó một mình. Khi Chúa hứa Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn? điều này có nghĩa là Ngài sẽ không bao giờ bỏ bạn, Ngài sẽ không bao giờ bỏ bạn, Ngài sẽ không bỏ mặc bạn. Chúng ta cần thực hành ở trong sự hiện diện của Chúa trong năm mới. Khi ma qủy đến và gõ cửa vào lòng bạn, bạn có thể nói đơn giản:” Chúa Jesus, xin Ngài ra mở cửa”.

Sự tin cậy nơi lời hứa của Ngài:

Chúng ta sẽ xoáy mạnh vào trong Hêbơrơ13, Chúa có phán một lời hứa thì không qúi hơn chính người đã hứa ai nói: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu”. Đó là Đức-Chúa-Trời toàn năng toàn tri, toàn tại, đây là sự tin cậy vào lời hứa của Ngài. Trong năm tới khi bạn nói “Chúa con không có đủ sức, Đức-Chúa-Trời toàn năng nói: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu”. Và khi bạn nói: “lạy Chúa con không biết phải làm sao?.Đức-Chúa-Trời toàn tri phán: “Ta sẽ không lìa ngươi bỏ ngươi đâu”, chính Ngài đã phán điều đó.

Sự an ủi của sự che chở của Ngài:

Hêbơrơ 13:6 hứa do đó chúng ta có lòng tin chắc mà nói rằng: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Bây giờ hãy để câu này cùng câu năm: Đức Chúa phán.

Như tôi đã nói với bạn lúc trước, tôi không biết bạn sẽ trải qua điều gì trong năm tới này. Nhưng tôi biết bạn có thể nói:“Đức-Chúa-Trời là Đấng giúp đỡ tôi, do đó tôi không sợ điều gì mà người đời làm cho tôi”. 

Khi bạn tìm được sự đồng hành, và sự tin cậy của Chúa, lúc đó bạn sẽ có được sự nâng đỡ, sự can đảm trong Chúa Jesus.

Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “A new year without fear” by Adrian Roger
Nguồn Mytnpa.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like