Browsing: không sợ hãi

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Lời của Đức Chúa Trời mang lại cho chúng ta một lời hứa về sự khích lệ cùng với một mạng lệnh khi chúng ta đối diện với một năm mới. “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” Hêbơrơ 13:5-6.