Home Cho Người Việt Bảo Hiểm Linh Hồn

Bảo Hiểm Linh Hồn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có thể nói không có khía cạnh nào trong đời sống tại đây mà lại không cần bảo hiểm. Một số người cho rằng đóng tiền bảo hiểm là điều vô lý, nhưng không đóng không được. Và khi đóng tiền bảo hiểm thật sự chúng ta cũng không mong lấy lại vì lấy lại tiền bảo hiểm cũng có nghĩa là đã có những thiệt hại, mất mát xảy ra cho mình. Có thể nói trả tiền bảo hiểm chỉ là để mua sự an tĩnh cho tâm hồn và sống trong guồng máy của xã hội nầy, chúng ta không thể không có bảo hiểm.

Tuy nhiên, có một lãnh vực cần bảo hiểm hơn cả mà chúng ta ít khi để ý đến, đó là bảo hiểm trên phương diện tâm linh hay bảo hiểm linh hồn. Con người chúng ta hơn muôn vật mọi loài vì chúng ta có phần tâm linh, có linh hồn để giao tiếp với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta. Sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều có ý thức về giá trị quan trọng đó. Chúng ta nói đến Ông Trời, chúng ta kêu Trời mỗi khi gặp hoạn nạn. Chúng ta ý thức giới hạn của mình mỗi khi nói, “Chỉ có Trời cứu!” Chúng ta cũng có một ý thức rõ ràng về cuộc sống đời sau. Chúng ta biết rằng chết rồi không phải là hết mà chỉ là qua đời, khuất núi, từ trần… Tất cả đều nói đến một thế giới bên kia cõi chết. Đúng như lời Kinh Thánh đã dạy: “Đức Chúa Trời đặt ý thức vĩnh hằng trong tâm hồn con người.” Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta đều có ý thức về vấn đề tâm linh, về Đấng Tạo Hóa, về cuộc sống sau cái chết. Dù ý thức như vậy nhưng nhiều người trong chúng ta đã không đặt nặng vấn đề tâm linh và sống như thể chỉ có đời nầy mà thôi. Chúng ta có bảo hiểm cho mọi khía cạnh của đời sống ngay cả bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm liên quan đến cái chết của mình nhưng đã quên đi cái bảo hiểm quan trọng hơn là bảo hiểm linh hồn.

Bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm gì? Bảo hiểm là nói đến cái gì bảo đảm, tránh thiệt hại hay mất mát hay nếu có bị thiệt hại hay mất mát sẽ được bồi thường. Bảo hiểm linh hồn nói đến điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh mất linh hồn của mình. Đức Chúa Giê-xu dạy:

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Phúc Âm Ma-thi-ơ 16:26).

Theo lời dạy nầy của Chúa Giê-xu thì có thể nói rằng bảo hiểm linh hồn là điều không thể có được vì không ai có thể lấy bất cứ một điều gì để có thể đổi linh hồn mình lại. Một khi đã mất linh hồn là mất luôn, không thể chuộc lại, không có gì để bồi thường. Vì vậy điều chúng ta có thể làm không phải là bảo hiểm linh hồn nhưng làm thế nào để không bị mất linh hồn.

Mất linh hồn nói đến tình trạng hư vong đời đời nơi hỏa ngục, đời đời bị phân cách với Đức Chúa Trời. Để tránh tình trạng hư vong đời đời chỉ có một phương cách là chúng ta phải chấp nhận phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vấn đề không phải là Đức Chúa Trời độc đoán nhưng vấn đề là bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta công nhận có một Đức Chúa Trời quyền năng, là Đấng tạo dựng muôn vật mọi loài thì chúng ta phải tôn thờ Ngài. Chúng ta phải nhận Ngài là Chúa, là Chủ và sống theo đường lối của Ngài. Con người chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa nhưng với bản tính phản loạn, chúng ta đã không tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta tẻ tách, đi theo đường lối riêng của mình và không tôn thờ Thiên Chúa như đáng phải làm. Vì xa lìa Thiên Chúa, con người sống trong tội lỗi và mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người bị cắt đứt. Thiên Chúa thánh khiết, không thể nhìn tội lỗi, không thể dung dưỡng tội lỗi. Thiên Chúa phải hình phạt tội lỗi. Bản án Thiên Chúa phải thi hành cho con người là sự chết, chẳng những là cái chết thể xác nhưng cũng là sự chết tâm linh, nghĩa là đời đời bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và đó cũng là tình trạng mất linh hồn đời đời.

Cùng với bản tính thánh khiết, Thiên Chúa cũng là Đấng yêu thương, Ngài không muốn cho một người nào phải hư vong, chết mất nơi hỏa ngục. Hỏa ngục không phải là nơi dành cho con người nhưng là nơi dành cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó nhưng vì phạm tội mà con người mới bị đồng chung số phận. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào phải bị hư vong nơi hỏa ngục cho nên Ngài đã chuẩn bị một phương cách để cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Ngài vẫn nguyên vẹn. Phương cách đó là để cho Chúa Giê-xu gánh lấy tội của nhân loại, mang bản án thế cho nhân loại, chịu chết thế cho nhân loại trên thập giá. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá, Đức Chúa Trời nhận đó là bản án tội lỗi của nhân loại đã được thi hành. Công lý của Đức Chúa Trời đã được thực hiện, Đức Chúa Trời có thể cứu con người và vẫn giữ được bản tính thánh khiết, công bình của Ngài. Đó là phần của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm tất cả để cứu con người nhưng con người cần phải đáp ứng thì mới kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Nói khác đi, để không bị mất linh hồn, con người phải tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài. Đặt lòng tin Chúa bao gồm những bước sau:

1. Ý thức mình là một tội nhân trước mặt Chúa. 
2. Ăn năn tội. 
3. Công nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình. 
4. Đặt đức tin nơi Chúa, làm theo lời Chúa dạy, để cho Chúa dẫn dắt và làm Chủ đời sống mình.

Quý vị có thể làm điều đó với một lời cầu nguyện đơn giản bằng cách thưa với Chúa những lời như sau ngay chính giờ nầy:

Kính lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết vì tội của con. Con xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa. Xin Chúa ngự vào lòng con, làm Chủ đời sống của con, con nguyện theo Chúa suốt cuộc đời con. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

“A-men” nghĩa là mong muốn được như điều mình cầu xin. Nếu quý vị đã cùng tôi cầu nguyện như vậy, quý vị có thể biết chắc là mình sẽ không bao giờ bị mất linh hồn, linh hồn của quý vị sẽ được bảo đảm ở với Chúa đời đời. Xin hãy nhớ điều nầy, đừng đợi đến lúc mất linh hồn vì một khi đã mất sẽ không bao giờ tìm lại được. Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

Mục sư Nguyễn Thỉ 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Nguồn Tinlanhbayarea.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like