Browsing: Tâm Hồn

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Trong các thành phố bãi rác đã trở thành nơi nuôi sống một số người. Tuy nhiên không ai muốn sống mãi trên bãi rác hôi thối nhơ bẩn cả.

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Đời sống ở các nước tư bản, đặc biệt là Hoa Kỳ có một vấn đề nổi bật là vấn đề bảo hiểm. Khía cạnh nào của đời sống ở đây cũng đều cần có bảo hiểm cả: bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, sức khỏe, nghề nghiệp, dịch vụ mua bán, bảo hiểm nhân thọ…