Home Tin Lành Tìm Hiểu Sự Thật

Tìm Hiểu Sự Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cầu hỏi suy ngẫm: Chuyện gì xảy ra khi những người chăn chiên đang chăn giữ bầy chiên của họ vào đêm Chúa giáng sinh? Họ đã làm gì khi được thiên sứ báo tin mừng Chúa Cứu Thế đã giáng sinh? Bạn thường làm gì đối với những lẽ thật Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn trong đời sống thuộc linh?

tìm hiểu sư thật chúa giáng sinh

Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến với những người chăn chiên đang thức đêm chăn giữ bầy chiên trên một ngọn đồi hiu quạnh ờ làng Bết-lê-hem rằng: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài. Các anh sẽ gặp một Hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ ” (câu 10-12).

Những người đầu tiên được báo tin Chúa Cứu Thế Giáng Sinh đã đáp ứng như thế nào về Tin Mừng này? Họ muốn tìm hiểu sự thật. Họ rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay!” (câu 15).

Những người chăn chiên tò mò, nôn nóng, muốn nhìn xem tận mắt cảnh các thiên sứ vừa loan báo. Họ lên đường đi tìm và cuối cùng đã tìm gặp Chúa Cứu Thế nằm trong máng cỏ tại một chuồng chiên (câu 16). Những người chăn chiên có tấm lòng Giáng Sinh vì họ dám để lại bầy chiên của họ, việc làm của họ để đi tìm Chúa là Con Trẻ được thiên thần báo tin. Tấm lòng Giáng Sinh đích thật là một tấm lòng nôn nóng, khao khát được nhìn thấy và khám phá tất cả những điều mầu nhiệm Đức Chúa Trời dành cho mình.

Một người có một tấm lòng Giáng Sinh là một người không chỉ bằng lòng với những điều mình nghe về những gì Chứa Giê-xu đã làm cho mình, nhưng đích thân muốn khám phá, trải nghiệm điều đó. Một người có một tấm lòng Giáng Sinh không chỉ suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời nói qua Lời Ngài, nhưng làm theo để biết đó là sự thật.

Đức chúa Trời đang phán điều gì với bạn trong mùa Giáng Sinh này? Có lẽ Ngài đã không phán qua một thiên thần như Ngài đã báo tin cho những người chăn chiên khi xưa, nhưng điều quan trọng để có một tấm lòng Giáng Sinh là lòng mong muốn khám phá những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn trong mùa lễ Giáng Sinh này và suốt năm tới. Đức Chúa Trời có một điều gì đó muốn bày tỏ cho bạn và bạn cần phải khám phá.

giáng sinh

Đừng bằng lòng nghe những gì người khác nói về Chúa hay kinh nghiệm của họ về Chúa mà bạn cần tự tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho chính mình. 

Cảm ơn Chúa về tấm gương tìm xem để hiểu rõ sự thật của những người chăn chiên. Xin giúp con luôn khát khao, tìm kiếm chân lý và kinh nghiệm những sự thật mầu nhiệm Ngài bày tỏ cho con trong Thánh Kinh và trong đời sống của con.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like