Browsing: sự thật ngày chúa giáng sinh

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – “Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau: “Chúng ta hãy vào thành Bết-lê-hem, xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay” (câu 15).