Home Tin Lành Đấng Giáng Sinh

Đấng Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dù khung cảnh khác nhau, nhưng tinh thần chung của lễ Giáng Sinh vẫn là những nét đơn sơ giống nhau, tại đó người ta kể lại câu chuyện giáng sinh thật âm thầm ở một làng quê Do Thái, trong chuồng chiên chật hẹp đàng sau quán trọ, với thôn nữ Ma-ri, với người thợ mộc Giô-sép và tất nhiên có hài nhi Giê-xu quấn khăn, nằm trong máng cỏ. Trong khung cảnh đơn sơ, âm thầm đó, những khách thăm đầu tiên lại là các mục tử bần hàn. Họ là những người đầu tiên được nghe thiên sứ báo tin lành, cũng là những sứ giả đầu tiên loan truyền tin đó. 

giáng sinh

Chuyện giáng sinh đã khởi đầu đơn sơ và âm thầm như vậy nhưng cho đến nay đã là biến cố vĩ đại và sâu sắc nhất – biến cố chia đôi dòng lịch sử nhân loại: Trước Chúa Giáng Sinh (BC, Before Christ) và Sau Chúa Giáng Sinh (AD, Anno Domini). Đây là mốc thời gian qui định niên đại ngay cả những người phủ nhận hay không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phải sử dụng. 

Chính tính đơn sơ của biến cố giáng sinh nhưng lại có ảnh hưởng bao trùm thế giới hôm nay làm con người phải suy nghĩ. Hài nhi sinh ra trong đêm giáng sinh âm thầm kia là ai mà hai nghìn năm sau, thế giới dù muốn cũng không thể phủ nhận ảnh hưởng của Ngài? Hài nhi đã giáng sinh là ai? là câu hỏi quan trọng nhất. Nếu cả thế giới hôm nay đã đổi thay, đã bị ảnh hưởng sâu đậm do sự giáng sinh của Ngài, thì tôi không thể nào sống trong thế giới này mà không quan tâm đến Ngài. Thái độ bàng quan với Chúa Giê-xu khi đang sống trong mọi ảnh hưởng của Ngài không phải là một thái độ khách quan hay sáng suốt. 

Giê-xu là ai? là câu hỏi mọi người cần đặt ra trong mùa Giáng Sinh, vì trả lời câu hỏi này con người sẽ tìm ra giải đáp cho cuộc đời mình. Không quan tâm đến câu hỏi này hay không tìm ra câu trả lời chính xác, con người sẽ không có một chọn lựa nào khác hơn là số phận hư vong đời đời. Thánh Phao-lô trong thư Rô-ma 5:8 đã nêu lên những chân lý quan trọng cho những người muốn biết Giê-xu là ai, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. 

jesus

Tất cả mọi nan đề của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi và của cả thế giới đều có thể qui chiếu cho tội lỗi. Tất cả những tham dục, ganh ghét, gian ác, nóng giận, kiêu căng, gian dối, sa đọa đều là thể hiện của tội lỗi khiến cho con người đã phải nhận rằng lịch sử nhân loại đã được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chúng ta đã và đang chứng kiến tội lỗi lan tràn khắp địa cầu và hậu quả của tội lỗi là điều như thi hào Nguyễn Du từng hạ bút, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Giải pháp cho những đau thương này đến từ câu trả lời cho câu hỏi Giê-xu là ai?

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người trong đêm giáng sinh để ba mươi ba năm sau, dâng mạng sống của Ngài trên thập hình như một sinh tế chuộc tội. Tội lỗi của cả cuộc đời tôi chỉ có thể được xóa sạch khi có người vô tội nào đó chịu án tử hình thay tôi. Người vô tội duy nhất đó trong cả lịch sử nhân loại chính là Chúa Giê-xu, cho nên Ngài cũng là giải pháp duy nhất và cuối cùng cho số phận của tôi và của mọi người. Điều quan trọng không kém sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sự kiện Ngài phục sinh sau khi ở trong phần mộ ba ngày. Thật ra chính phép lạ phục sinh này minh chứng Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người, và cũng chính phép lạ này bảo đảm cho niềm tin của tôi về sự cứu rỗi. Tất cả giáo chủ các tôn giáo khác đều đã chết, chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Sự giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những thực tại lịch sử để lại tác dụng cụ thể trên đời sống tất cả những người tin Chúa thật. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu khởi đầu chỉ là tin mừng để đón nhận nhưng đến cuối cùng sẽ biến thành kinh nghiệm sinh động trong đời sống mỗi ngưòi tin. Chính bạn có thể có kinh nghiệm đó trong mùa Giáng Sinh năm nay. Kinh Thánh khẳng định, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân, đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận (I Ti-mô-thê 1:15)

jesus, thập tự

Gần hai nghìn năm qua, niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã là nơi nương dựa vững chắc của linh hồn bao nhiêu lớp người nối tiếp trên mặt địa cầu. Tất cả những người đã sạch tội do tin Chúa Giê-xu chịu án thay mình trên thập hình sẽ sống với lương tâm thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng. Và khi từ giã thế giới, người có Chúa trong lòng sẽ bình thản bước vào cõi vĩnh hằng trong vòng tay đón tiếp của Chúa Giê-xu là Đấng họ đã tin và đã mến yêu suốt trong những ngày sống trên trần thế. Đặc điểm quan trọng nhất về tin mừng của Lễ Giáng Sinh là con người không được cứu rỗi do công đức tu trì hay nổ lực làm lành lánh dữ, nhưng chỉ do đặt lòng tin nơi Chúa, một niềm tin sinh động trong mối tương giao hai chiều với Chúa Giê-xu. Nội dung tin mừng cứu rỗi được cô đọng trong câu Kinh Thánh nầy, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. 

Sự sống vĩnh hằng không chỉ thể hiện ở đời sau, nhưng khởi sự ngay từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu là lúc mối tương giao đổ vỡ giữa bạn với Đức Chúa Trời được nối kết lại. Sự sống của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ tuôn tràn vào đời sống bạn qua mối tương giao đó. Và đây là thể hiện của sự cứu rỗi. Tất cả khởi sự từ khi bạn tin Chúa Giê-xu, không phải chỉ tin bằng trí óc mà thôi nhưng bằng cả tâm hồn và ý chí là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc sống bạn. Tin Chúa Giê-xu là trao cả cuộc đời bạn với cả tương lai cho Chúa. Ngài chính là Thượng Đế thành người, Ngài sẽ tiếp nhận cuộc đời bạn trao cho Ngài và bảo tồn cuộc đời đó cho đến cuối cùng.

Mục sư Nguyễn Đăng Minh
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like