Browsing: đấng giáng sinh

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Một lần nữa, mùa Giáng Sinh lại về với chúng ta. Dù đang ở đâu, đang ở trong tâm trạng hay hoàn cảnh nào, xin mọi người hãy dừng lại suy nghĩ rằng vào lúc này trên khắp thế giới, hàng bao nhiêu triệu người khác đang hân hoan giữ lễ Giáng Sinh trong một hình thức nào đó – trong những ngôi thánh đường uy nghi ở thành phố lớn, trong các nhà nguyện thô sơ tại các làng mạc Phi châu, hay thầm lặng trong các buôn làng hẻo lành vùng cao nguyên nước ta.