Home Cho Người Việt Tiên Đoán Tương Lai

Tiên Đoán Tương Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hay một ví dụ khác, trong một văn thư của cơ quan gọi là Western Union trong thế kỷ 19 đã viết: Điện thoại có quá nhiều sai sót, không thể nào coi đó là phương tiện truyền thông cho được!

Nhưng cho đến nay điện thoại đã trở thành phương tiện truyền thông toàn cầu, nhất là mạng lưới điện toán. Nếu không có phát minh điện thoại, chắc việc truyền thông còn trở ngại rất nhiều.

Đó là một trường hợp mà tiên đoán về tương lai rất là phi phỏng và không ai dám nói chắc về bất cứ chuyện gì.

Tuy nhiên có một tài liệu nói về tương lai không bao giờ sai trật, đó là Kinh Thánh. Nhiều lời tiên đoán về tương lai đã ứng nghiệm trong lịch sử thế giới cũng như về dân tộc Do-thái. 

Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giê-xu sẽ ra đời chịu hi sinh chuộc tội cho loài người, và sự việc ấy đã xảy ra cách đây 2000 năm. Kinh Thánh cũng cho hay rằng ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được cứu, được tha tội và sống đời sống mới. Hàng triệu người trên thế giới đã chứng nghiệm câu tiên đoán này. Nhưng còn một lời tiên đoán về tương lai vẫn đang chờ được ứng nghiệm, đó là Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian trong ngày tận thế, và con dân Chúa sẽ được đi với Ngài. Đây là lời tiên đoán tương lai quan trọng, vì dù tin hay không tin, ngày đó vẫn đến và nhiều người không tin sẽ tuyệt vọng.

Mời bạn nhận định và tin lời Kinh Thánh, vì đây là lời đáng tin nhất trong tất cả sách của trần gian này.

Theo Tinlanhmienbac
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like