Home Tin tức Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện tại buổi lễ gồm có: Mục sư Võ Đình Đán – Ủy Viên Tổng Liên Hội – chủ tọa Hội đồng; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Thư ký Hội đồng Giáo phẩm; quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và các đại biểu là Chấp sự của các Chi Hội trong khu vực.

Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên Ban Đại diện – hướng dẫn chương trình, sau phần tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh ca 319, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện xin Chúa quyền năng tể trị và ban phước trên Hội đồng bầu cử.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Trưởng Ban Đại diện – tổng kết công tác của nhiệm kỳ trong sự tạ ơn Chúa về những kết quả Ngài đã làm.

Sau đó Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên BĐD – khai trình về công tác Y Tế Xã hội, Mục sư Võ Quốc Tiến khai trình về tài chính.

Trước khi tiến hành bầu cử, Mục sư Võ Đình Đán giảng Lời Chúa trong Công Vụ 20:17-38, qua đó khích lệ quý đầy tớ Chúa về trách nhiệm với Chúa và Hội Thánh.

Bước vào phần bầu cử trong sự hiệp nhất, Hội đồng đã bầu chọn ra một Ban Đại diện đầy ơn Chúa để chăm lo cho công việc Ngài, kết quả như sau:

  • Trưởng Ban: Mục sư Dương Quang Hòa
  • Ủy viên: MSNC Nguyễn Hải Bằng
  • Ủy viên: MSNC Lương Mạnh Hà 

Mục sư Chủ tọa Hội đồng cùng với quý đầy tớ Chúa và đại biểu hiệp lòng cầu nguyện Xin Chúa Ban ơn, xức dầu mới trên Tân Ban Đại diện trong niềm vui của Hội đồng.

Chương trình được diễn ra trong sự vinh hiển Chúa và kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp.

Một số hình ảnh:

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Quang cảnh buổi bầu cử

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Dương Quang Hòa hướng dẫn chương trình

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện dâng chương trình Hội đồng bầu cử lên Chúa

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Mã Phúc Hiệp tổng kết nhiệm kỳ

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Võ Quốc Tiến khai trình tài chính của Ban Đại diện

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Võ Đình Đán giảng Lời Chúa và chủ tọa Hội đồng

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện cho Tân Ban Đại Diện

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MS Võ Đình Đán và MS Mã Phúc Hiệp chụp ảnh lưu niệm với Tân Ban Đại Diện

Theo HTTLVN

http://hoithanhtinlanhvietnam.org


Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like