Browsing: tiên đoán

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Nếu ta xét đến những gì mà nhiều năm trước đây người ta nghĩ và nói về tương lai, chúng ta sẽ nhận ra rằng biết những gì sẽ xảy ra thật là khó. Giả sử như một nhân viên trong Cơ Quan cấp phát Bằng Sáng Chế tại Hoa-kỳ đã tuyên bố vào nằm 1899 rằng: Tất cả những gì cần được sáng chế, thì người ta đã sáng chế rồi. Nếu mọi người đều tin lời ông này thì chắc ngày nay chúng ta chẳng có máy móc gì tối tân cả.