Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Lúa Và Cỏ Lùng

Ngày 5 – Lúa Và Cỏ Lùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13: 24-30

Ngụ Ngôn Về Cỏ Lùng Lẫn Trong Lúa

24 Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi mọi người ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông rồi bỏ đi. 26 Thế là lúa lớn lên và kết hạt, nhưng đồng thời cỏ lùng cũng xuất hiện.
27 Đầy tớ của chủ nhà đến trình: ‘Thưa chủ, chủ không gieo giống lúa tốt trong ruộng sao? Tại sao lại có cỏ lùng mọc trong ruộng?’
28 Chủ trả lời: ‘Kẻ thù đã làm đấy.’ Các đầy tớ thưa: ‘Chủ muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không?’
29 Chủ đáp: ‘Không nên, e rằng khi nhổ cỏ các anh sẽ nhổ cả gốc lúa đi chăng. 30 Cứ để cả lúa lẫn cỏ mọc lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo thợ gặt nhổ cỏ trước, bó lại rồi đốt, sau đó sẽ gặt lúa đem trữ trong kho của ta.’ ”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

Câu 29, 30a: Đức Chúa Trời không muốn nhổ cỏ lùng, nhưng Ngài để nó lại cho đến khi mùa gặt tới. Ngài cẩn thận để không nhổ bất cứ bông lúa mì nào trong khi nhổ cỏ lùng. Nhổ cỏ lùng có thể đem đến mùa gặt hái dễ dàng hơn, nhưng Đức Chúa Trời không muốn mất một bông lúa mì nào. Hãy suy ngẫm về ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng rất quan tâm đến sự an toàn của dân sự của Ngài cho đến khi vương quốc của Đức Chúa Trời đến và dâng lời cảm tạ.

Câu 30b: Vì lúa mì và cỏ lùng được chia ra trong mùa gặt nên kẻ ác và người công bình cũng đều bị đoán xét trong ngày cuối cùng. Ngài không đoán phạt kẻ ác ngay bây giờ là để bảo vệ con cái của Ngài. Ngay cả khi kẻ ác đang tràn ngập khắp thế gian thì cũng đừng tự mình đoán xét họ, nhưng hãy chờ đợi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và gieo hạt giống của Phúc âm vì cớ mỗi một người con của Đức Chúa Trời.

Câu 24-26: Kẻ ác tồn tại và ma quỉ hành động trong thế gian này. Quyền lực kẻ ác chống lại sự phấn hưng của nước Đức Chúa Trời và đặc biết nó hoạt động bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời liên tục mở rộng vương quốc của Ngài. Có thể khó phân biệt được con cái của Đức Chúa Trời và con cái của Thế gian. Trong đời này, khi mà cỏ lùng đôi lúc giống như lúa mì thì chúng ta cần phải bám vào Lời của Đức Chúa Trời nếu như chúng ta không muốn mình bị lừa dối bởi mưu chước của sa-tan.

♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp để chúng con biết ghét điều ác và điều không công bình, chiến thắng điều ác bằng điều lành.

Bình Luận:

You may also like