Browsing: kẻ ác

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Gióp không đồng ý với lý luận rằng những kẻ ác không thành công trên thế giới này. Thay vào đó, ông tranh luận rằng có nhiều trường hợp những kẻ ác, thực tế, sẽ thành công.